ZOBACZ program VII Międzynarodowej Konferencji „Nauki Społeczne i Techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa”

Zapraszamy do zapoznania się z programem VII Międzynarodowej Konferencji „Nauki Społeczne i Techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa”. PKL jest partnerem konferencji.

ZOBACZ Program VII konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji z przyczyn od siebie niezależnych.

MIEJSCE I TERMIN: Pyrzowice, 22 czerwca 2018 roku Taras Widokowy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach ul. Wolności 90 42-625 Ożarowice

ORGANIZATORZY: Politechnika Śląska w Gliwicach – Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych oraz Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach

HONOROWY PATRONAT J.M. REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

HONOROWY PATRONAT MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Referat Zarządzania i Analiz
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Wydział ds. Rynku Pracy
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katedra Bezpieczeństwa Powszechnego
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
Uniwersytet Śląski, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Pracy i Organizacji
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii Stosowanej