Wykład prof. dr Pablo Mendes de Leon

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.