DWUNASTA NOC W INSTYTUCIE LOTNICTWA

 

 

Ruszyła bezpłatna rejestracja na 12. „Noc w Instytucie Lotnictwa”

6 października 2023 roku rusza 12. „Noc w Instytucie Lotnictwa”. Po raz pierwszy organizatorzy uruchomili system obowiązkowej, bezpłatnej rejestracji dla odwiedzających – wejściówki można zdobyć poprzez oficjalną stronę imprezy.

„Noc w Instytucie Lotnictwa” to największa w Polsce nocna impreza edukacyjna, której celem jest popularyzacja sektora lotniczego i kosmicznego w Polsce oraz promocja zawodów inżynierskich.

Każdego roku rośnie liczba odwiedzających „Nocy w Instytucie Lotnictwa” oraz zainteresowanie mediów. W poprzedniej, jedenastej edycji, Instytut odwiedziło ponad 58 tys. osób w zaledwie 6 godzin. Łącznie do Instytutu zawitało dotychczas ponad 360 tys. osób.

W ramach imprezy, poza wystawą statyczną prezentowaną na zewnątrz, planowane są liczne wydarzenia towarzyszące. Odwiedzającym zostaną udostępnione także niedostępne na co dzień laboratoria.

Ta jedyna noc w roku będzie rzadką okazją zwiedzenia Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w Warszawie.

Z uwagi na nową formułę wejścia na imprezę, organizator przygotował zestaw pytań i odpowiedzi dotyczący rejestracji.

Dlaczego muszę się rejestrować?

Obowiązek rejestracji związany jest z wewnętrznymi regulacjami bezpieczeństwa organizatora oraz prewencją związaną z sytuacją geopolityczną w regionie.

Kto musi się zarejestrować?

Wszyscy odwiedzający oraz przedstawiciele mediów.

Wystawcy imprezy zostali już zweryfikowani poprzez wcześniejszą rejestrację.

UWAGA:

 • Osoby poniżej 16. roku życia są zgłaszane w formularzu przez swojego opiekuna (podajemy imię, nazwisko i wiek podopiecznych).
 • Osoby, które w dniu imprezy mają ukończone 16 lat rejestrują się samodzielnie.
 • Dziennikarze mogą zgłosić w swoim formularzu dodatkowe osoby (np. operator kamery).

Kiedy ruszają zapisy?

 • Zapisy wystartowały 29 sierpnia 2023 roku.
 • Obowiązują dwa formularze rejestracyjne:

ODWIEDZAJĄCY: https://meeting15.com/pl/join-event/siec-badawcza-lukasiewicz-instytut-lotnictwa-12-noc-w-instytucie-lotnictwa/5344

MEDIA: https://meeting15.com/pl/join-event/siec-badawcza-lukasiewicz-instytut-lotnictwa-12-noc-w-instytucie-lotnictwa/5655

Do kiedy trwa rejestracja?

Im wcześniej, tym lepiej. Nie ma jednak terminu zamknięcia rejestracji (wyjątek: MEDIA). Można zapisać się on-line również w dniu imprezy, przed wejściem. Z uwagi na możliwość dużego zainteresowania wydarzeniem, organizator zaleca nie czekać z decyzją o rejestracji do ostatniej chwili.

UWAGA:

Przedstawiciele mediów w swoim formularzu rejestracyjnym deklarują dodatkowe osoby oraz numery rejestracyjne pojazdów. Zmiany można wprowadzać do 5 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU włącznie.

Gdzie otrzymam potwierdzenie rejestracji?

Przy rejestracji on-line wygenerowany zostanie automatycznie kod QR, który jest jednocześnie kartą wstępu na imprezę. Kod przekazywany jest za pomocą e-mail lub w formie linku do pobrania w wiadomości SMS.

Jak będzie wyglądać wejście na imprezę?

 • WEJŚCIE I WYJŚCIE dla zwiedzających będzie się odbywać wyłącznie BRAMĄ NR 2.
 • Przy wejściu będą sprawdzane KODY QR, które będą generowane automatycznie w momencie rejestracji online.
 • Przy wejściu będzie obowiązywać DODATKOWA KONTROLA OCHRONY – wynika to z ogólnopolskic
 • zie mogł
 • h przepisów związanych z wprowadzeniem alertu BRAVO.
 • Ochrona będa również zażądać okazania dokumentu tożsamości oraz zawartości bagażu.
 • Każdy z odwiedzających będzie musiał przejść także przez specjalne BRAMKI.
 • Szczegóły dotyczące tego, czego nie można wnosić dostępne są w regulaminie: http://nocwinstytucielotnictwa.pl/regulamin/.

Inne pytania związane z imprezą znajdują się na oficjalnej stronie pod adresem: https://nocwinstytucielotnictwa.pl/faq/.

 1. „Noc w Instytucie Lotnictwa” odbędzie się w piątek, 6 października 2023 roku, w godzinach 17:00-23:00 w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa, al. Krakowska 110/114 w Warszawie.

 

 

Polski Klub Lotniczy wraz z Uczelnią Łazarskiego patronem merytorycznym CUMULUSY 2021

CUMULUSY 2021 – to już siódma edycja ogólnopolskiego plebiscytu lotniczego, który organizujemy, aby uskrzydlać, wspierać i promować sportowców lotniczych, dodawać wiary i nadziei marzycielom, angażować kibiców i pasjonatów lotnictwa, a także integrować całe środowisko lotnicze w Polsce.

Rok 2021, choć trudny dla nas wszystkich, okazał się o wiele lepszy od poprzedniego i podniebna rywalizacja sportowa odbyła się w wielu dyscyplinach, w których tradycyjnie Polacy często zdobywali najcenniejsze trofea i medale. Na terenie naszego kraju ustanowione zostały nowe rekordy, byliśmy też świadkami ekstremalnych, wręcz szalonych wyczynów lotniczych, odbywały się pokazy i pikniki lotnicze oraz zawody rangi mistrzostw świata czy pucharu świata, w tym te najstarsze i najbardziej prestiżowe, czyli 64. Puchar Gordona Bennetta.

Kto w bieżącej edycji plebiscytu otrzyma statuetki, dyplomy, wyróżnienia specjalne i nagrody? Zdecydują o tym osiągnięcia sportowców lotniczych, głosy członków Kapituły, władz aeroklubów, dziennikarzy i oczywiście wszystkich kibiców oraz sympatyków lotnictwa. 

Na stronie internetowej www.cumulusy.plotwiera się w nowej karcie dostępny jest formularz, za pomocą którego do końca roku można zgłaszać swoich kandydatów do wyróżnień. Na początku stycznia rozpocznie się pierwszy etap głosowania, po którym poznamy grono finalistów, a następnie rozpoczniemy głosowanie finałowe, które ostatecznie wyłoni laureatów.  

Wierzymy, że wsparcie zarówno nowych, jak i naszych dotychczasowych partnerów, patronów, sponsorów oraz sprzymierzeńców pozwoli nam pokonać wszelkie trudy organizacyjne i 26 lutego 2022 roku spotkamy się w hotelu Airport Hotel Okęcie w Warszawie na uroczystej gali CUMULUSY 2021, podczas której uhonorujemy i wyróżnimy nie tylko sportowców, ale też osoby oraz przedstawicieli firm i instytucji, dzięki którym możemy bezpiecznie latać, dzięki którym mamy tak przebogatą i piękną historię polskiego lotnictwa, dzięki którym te tradycje możemy dalej kultywować i rozwijać.

Zapraszamy!

SGH zaprasza na podyplomowe studia Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w WARSZAWIE

Kolegium Zarządzania i Finansów

 

ogłasza nabór na:

 

Podyplomowe Studia

Zarządzanie i finansowanie w sektorze

 transportu lotniczego

 

Celem studiówjest dostarczenie nowoczesnej wiedzy  i umiejętności
z zakresu finansowania i zarządzania w sektorze lotniczym, dotyczącej zarówno przewoźników lotniczych jak i zarządców infrastruktury lotniczej
i systemów zabezpieczania ruchu lotniczego.

Program studiów pozwala też na uzyskanie kompetencji poszerzających wąskie spectrum problematyki związanej z funkcjonowaniem sektora lotniczego w Polsce i na świecie, w tym w zakresie budowy kultury organizacyjnej firmy, sztuki negocjacji, zarządzania czasem i ludźmi. Studia wyposażają też w wiedzę z zakresu prowadzenia biznesu w sektorze lotnictwa, zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym.

Jednym z celów szczegółowych jest wyposażenie studentów w wiedzę
z zakresu narzędzi i procedur pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury lotniczej. Ważnym obszarem jest też wpływ nowych technologii na funkcjonowanie  sektora lotniczego.

Celem tych studiów jest uświadomienie uczestnikom konieczności systemowego patrzenia na sektor lotniczy.

Program studiów:

   Program studiów obejmuje kilka bloków tematycznych:

 • Polityka transportowa , procesy integracyjne w UE, globalizacja a rozwój sektora usług lotniczych.
 • Biznes lotniczy.
 • Finansowe aspekty kształtowania rynku lotniczego w Polsce.
 • Prawne aspekty funkcjonowania rynku lotniczego i rozwoju jego infrastruktury.
 • Zarządzanie w biznesie lotniczym.
 • Seminarium dyplomowe.

Program studiów obejmuje łącznie 190 godzin zajęć dydaktycznych wformie wykładów, seminariów, konwersatoriów, ćwiczeń interaktywnych w grupach.

Tryb naboru:

Studia są adresowane do osób posiadających tytuł: licencjat, inżynier, magister.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie

kolejności zgłoszeń ze strony instytucji i słuchaczy indywidualnych poprzez

rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

www.sgh.waw.pl/podyplomowe

Organizacja studiów:

Studia trwają 2 semestry.

Planowane rozpoczęcie zajęć: luty 2021 r. a zakończenie styczeń/luty2022 r.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, zdanie egzaminów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się w trybie zjazdów dwudniowych,
piątek po południu (od 15.30) i sobota.

Przewiduje się 11-12 zjazdów po 16 godz. dydaktycznych każdy.

Czesne:

Opłata za całość studiów wynosi 6.850 zł (możliwość wpłaty w ratach).

Czesne obejmuje koszt zajęć, podręczników i materiałów dydaktycznych,
które będą przekazywane nieodpłatnie słuchaczom. 

 

Szczegółowe informacje na stronie: www.sgh.waw.pl/podyplomowe 

 

Szczegółowy Program Podyplomowych Studiów

 „Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego” – XII ed.

 

Blok I. Polityka transportowa i procesy integracyjne w UE a rozwój sektora usług lotniczych

 1. Mega-trendy i ich wpływ na sektor lotniczy.
 2. Polityka transportowa – wymiar międzynarodowy, krajowy, regionalny.
 3. Procesy integracyjne na rynku lotniczym UE .
 4. Single European Sky.
 5. Globalizacja sektora usług lotniczych.
 6. Zrównoważony rozwój transportu.
 7. Wymogi w zakresie ochrony środowiska. 

Blok II. Biznes lotniczy  

 1. Charakterystyka i aktualne trendy na rynku lotniczym.
 2. Modele biznesowe linii lotniczych.
 3. Obsługa naziemna .
 4. Rynek cargo.
 5. Zarządzanie operacyjne i działalność handlowa przewoźników lotniczych.
 6. Ekonomika infrastruktury transportu lotniczego.

Blok III. Finansowe aspekty kształtowania rynku lotniczego w Polsce     

 1. Rozwój sektora usług lotniczych – aspekty finansowe.
 2. Zarządzanie finansami, sprawozdawczość i przepływy finansowe.
 3. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych.
 4. Ubezpieczenia w transporcie lotniczym.
 5. Infrastruktura, funkcjonowanie i opłaty w portach lotniczych.
 6. Procedury i warunki dostępu do środków Unii Europejskiej.
 7. Przygotowanie wniosków o środki UE. Możliwości wykorzystania funduszy zewnętrznych w budowie i modernizacji lotnisk w Polsce.

Blok IV. Prawne aspekty funkcjonowania rynku lotniczego i rozwoju jego infrastruktury

 1. Międzynarodowe prawo lotnicze: publiczne i prywatne.
 2. Wybrane problemy prawne finansowania transportu lotniczego.
 3. Ochrona pasażerów w transporcie lotniczym, terroryzm i bezpieczeństwo.

Blok V. Zarządzanie w biznesie lotniczym    

 1. Zarządzanie i analiza strategiczna przedsiębiorstwa. 
 2. Siatka połączeń jako element zarządzania w przedsiębiorstwie lotniczym.
 3. Zarządzanie projektami, matryca logiczna. 
 4. Zarządzanie ludźmi.
 5. Zarządzanie czasem. 
 6. Negocjacje i atakowanie problemów w biznesie.
 7. Marketing w działalności lotniczej.
 8. Decyzje konsumentów na rynku

 

Blok VI. Seminarium dyplomowe       

 

Dodatkowe informacje:

 

Kierownik Studiów:                                    

Prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska          

Tel. 605 627 345                                         

e-mail: emarci@sgh.waw.pl

 

Sekretarz Studiów:

mgr Paulina Latosek

Tel. 609 801 727 

e-mail:paulina.latosek@sgh.waw.pl

Sekretariat Studiów:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Zarządzania i Finansów

Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych

Budynek M                                                  

Ul. Madalińskiego 6/8;  III piętro p. 311         

02-513 Warszawa                                         

tel. (22) 564 73 11                                       

 

Adres do korespondencji:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Zarządzania i Finansów

Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych

Al. Niepodległości 162

02-554 Warszawa

 

 

Polski lider obsługi technicznej samolotów obchodzi 10-lecie

13 lipca 2010 roku ze struktur Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. został wydzielony Pion Techniki. Baza techniczna rozpoczęła samodzielną działalność pod nazwą LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. (LOTAMS). W ciągu dekady, Spółka zajmująca się dotychczas obsługą techniczną samolotów floty narodowego przewoźnika, dała się poznać na międzynarodowym rynku MRO jako solidny i wykwalifikowany dostawca usług na najwyższym poziomie. Dzięki właściwie obranemu kierunkowi rozwoju i zaangażowaniu pracowników portfolio klientów zawiera obecnie największe linie lotnicze  a poziom oferowanych usług sprawił, iż LOTAMS stał się rozpoznawalną na całym świecie marką, która z dumą reprezentuje Polskę.

 

Spółka LOTAMS prowadzi samodzielną działalność gospodarczą od 10 lat, jednak tradycje, doświadczenie oraz rozwój kompetencji technicznych trwają od ponad 90 lat. W ostatniej dekadzie, czyli w okresie po wydzieleniu ze struktur PLL LOT S.A., dzięki wprowadzeniu własnego modelu biznesowego, Spółka LOTAMS nawiązała współpracę z liniami lotniczymi z całego świata oraz osiągnęła wysoką pozycję na międzynarodowym rynku MRO. Minione 10 lat były dla LOTAMS okresem pozytywnych zmian, wprowadzania innowacji technicznych, podnoszenia kwalifikacji personelu oraz ciągłego dążenia do oferowania usług na jak najwyższym poziomie.

 

W zakresie obsługi bazowej Spółka obsługuje m.in. floty samolotów przewoźników takich jak Polskie Linie Lotnicze LOT, British Airways CityFlyer, KLM Cityhopper, Air Europa czy DHL. Ponadto, na płycie Lotniska Chopina, polskich portach regionalnych oraz w placówkach zagranicznych w Wilnie i Budapeszcie LOTAMS zapewnia obsługę liniową m.in. dla Polskich Linii Lotniczych LOT, Emirates, Qatar, Sunwing.  

 

Utworzenie z Bazy Technicznej PLL LOT samodzielnego podmiotu pozwoliło na dynamiczny wzrost udziału klientów zewnętrznych, a przez to podniesienie standardów i jakości usług. Nasi klienci stawiają przed nami coraz większe wyzwania, jednak, dzięki własnemu doświadczeniu jako mechanik lotniczy, znam wartość naszej kadry i naszej bazy. Jestem pewien, że dzięki dobrej współpracy wszystkich obszarów i przy skutecznej komunikacji będziemy w stanie sprostać wszelkim wyzwaniom, jakie przed nami staną i wykorzystamy w pełni nasz potencjał na dynamicznym rynku MRO – mówi Łukasz Siwiński, Członek Zarządu ds. Technicznych.

 

Spółka LOTAMS, jako firma działająca w branży MRO, oferuje swoje usługi na bazie Certyfikatu Organizacji Obsługi Technicznej PART 145. Certyfikat potwierdza spełnianie standardów, zgodnych z wymaganiami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, co pozawala na wykonywanie obsługi technicznej statków powietrznych. W opisanym dokumencie wyszczególnione są wszystkie typy samolotów, które dana organizacja może serwisować i remontować. Proces certyfikacji na każdy typ jest niezwykle wymagający i podlega rygorystycznym procedurom. Zwiększanie zakresu uprawnień w ramach PART 145 jest także rezultatem obserwacji tendencji i kierunków rozwoju rynku lotniczego. W ciągu 10 lat LOTAMS poszerzył swoje możliwości (zarówno w zakresie bazowym jak i liniowym) o obsługę najnowocześniejszych, wprowadzanych dopiero na rynek statków powietrznych.

 

Przełomowym momentem w historii Spółki był rok 2012, kiedy warszawska baza techniczna otrzymała certyfikat EMBRAER AUTHORISED SERVICE CENTER. Spółka została tym samym jedyną w Polsce i jedną z kilku w Europie placówek, posiadających oficjalne zatwierdzenie brazylijskiego producenta samolotów. Certyfikat Autoryzowanego Centrum Obsługi samolotów Embraer to potwierdzenie posiadania przez LOTAMS wysokich kwalifikacji, odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, nowoczesnej infrastruktury, narzędzi oraz wsparcia ze strony renomowanego producenta samolotów. Dzięki temu LOTAMS w ciągu ostatnich 10 lat nawiązał współpracę z topowymi zagranicznymi liniami lotniczymi. Przykładem tego jest podpisanie w grudniu 2012 roku umowy na obsługę bazową całej floty  British Airways CityFlyer i takiej samej w 2018 z KLM Cityhopper (KLC). W ciągu prawie 8 lat współpracy pracownicy LOTAMS wykonali 133 przeglądów bazowych i przepracowali łącznie ponad 300 000 roboczogodzin na samolotach brytyjskiego przewoźnika. Przez ostatnie pięć lat na flocie samolotów KLC pracownicy Spółki przepracowali łącznie niemal ćwierć miliona roboczogodzin, wykonując 58 przeglądów bazowych.

 

W 2015 roku LOTAMS rozpoczął obsługę Boeinga 737 Next Generation, a także najnowocześniejszego samolotu pasażerskiego Boeinga 787-8 Dreamliner. W tym samym roku odpowiednio przeszkolony personel techniczny LOTAMS wykonał, jako pierwszy  w Europie, przegląd bazowy typu C1 na Boeingu 787 SP-LRA Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

W kolejnych latach Spółka uzyskała certyfikację na obsługę liniową Boeinga 777 oraz Boeinga 787-9. Poza główną siedzibą w Warszawie, otwarte zostały także bazy zagraniczne w Budapeszcie oraz Wilnie.

 

W 2018 roku LOTAMS dołączył do Polskiej Grupy Lotniczej. Niecały rok później dział Projektowo-Konstrukcyjny LOTAMS został jedyną Organizacją Part 21J w Polsce, której certyfikat EASA umożliwia projektowanie i certyfikowanie modyfikacji i napraw wszystkich typów i modeli samolotów o maksymalnej masie startowej powyżej 5700 kg w zakresie szat graficznych oraz wyposażenia wnętrz kabin pasażerskich.

 

Działalność Spółki nie ogranicza się jedynie do siedziby głównej w Warszawie oraz baz zagranicznych. Śledzenie polskiego rynku oraz chęć ekspansji usług w dynamicznie rozwijającym się regionie podkarpackim skutkowało podjęciem decyzji o inwestycji w Rzeszowie. W październiku 2019 roku, podczas rzeszowskiego Kongresu 590, Prezes Spółki Aleksandra Juda przekazała informacje o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego LOTAMS na terenie Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka. Inwestycja zakłada budowę najnowocześniejszej i jednej z największych w Europie bazy obsługi technicznej samolotów wąsko i szerokokadłubowych. Hangary będą zlokalizowane na powierzchni 13 hektarów.

 

Największą czekającą nas zmianą będzie uruchomienie dodatkowej lokalizacji LOTAMS w Rzeszowie. Jest to kluczowy projekt strategiczny. Mimo, iż obecna sytuacja spowodowana epidemią koronawirusa zmienia prognozy dynamicznego rozwoju branży lotniczej, to inwestycja LOTAMS na Podkarpaciu jest wpisana w długoterminową strategię rozwoju Spółki i jest kontynuowana. Będzie to jedna z najbardziej znaczących inwestycji w branży – komentuje Aleksandra Juda, Prezes Zarządu.

 

Pomimo późniejszej pandemii, jubileuszowy rok 2020 rozpoczął się dla LOTAMS bardzo obiecująco.
W styczniu spółka uzyskała, jako jedyna w Polsce organizacja, zatwierdzenie szkolenia na typ w zakresie Boeing B787-8/-9/-10 (RR RB211 Trent 1000, GEnx) B1/B2, rozszerzając jednocześnie posiadany certyfikat PART-147.

 

Spółka LOTAMS działa na rynku od 10 lat, lecz jej tradycje techniczne sięgają początków ubiegłego wieku.  Przez 16 lat spółka wykonała ponad 320 przeglądów typu C na samolotach Embraer E-Jet. W ciągu 28 lat LOTAMS wykonał ponad 300 przeglądów typu C oraz ponad 40 przeglądów typu D na samolotach B737. W zakresie obsługi bazowej B767 przez 31 lat spółka wykonała ponad 100 przeglądów typu C, a także 30 przeglądów S4C. Przy obsłudze jednego z najnowocześniejszych samolotów na świecie, czyli B787, pracownicy LOTAMS przez 8 lat obsługi wykonali 11 przeglądów typu C. Coraz większa liczba obsługiwanych samolotów, zwiększenie liczby linii obsługowych, a także stały napływ nowych klientów sprawiły, że niemalże przy każdym z obsługiwanych bazowo modeli samolotów mechanicy lotniczy oraz warsztatowi przepracowali przez ostatnią dekadę łącznie kilka milionów roboczogodzin. Dzięki wieloletniej praktyce, cyklicznie odbywającym się szkoleniom, inwestycjach w sprzęt oraz dzięki stałemu kontaktowi z producentami samolotów – LOTAMS jest bazą techniczną, której swoją flotę powierzają klienci z najdalszych zakątków świata.

 

Jako wieloletni pracownik Spółki widzę, jak przez lata zmienił się i rozwinął LOTAMS. Dzięki naszemu doświadczeniu, najlepszemu personelowi, odpowiedniemu sprzętowi i posiadanym uprawnieniom – jesteśmy polskim liderem obsługi technicznej, którego nie trzeba przedstawiać poza granicami naszego kraju. Przez ostatnią dekadę wypracowaliśmy mocną markę, która dumnie reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej– komentuje Marcin Kwietniak, Dyrektor Biura Marketingu.

 

Informacje o Spółce LOT Aircraft Maintenance Services

 

LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS) jest częścią grupy kapitałowej Polskiej Grupy Lotniczej. Spółka oferuje pełen zakres obsługi technicznej na poziomie obsługi bazowej, liniowej, a także estetyki i wsparcia warsztatowego. Spółka działa jako podmiot niezależny od 2010 roku, kontynuując swoje liczące 90 lat tradycje funkcjonowania jako Baza Techniczna PLL LOT. Odpowiadając na zapotrzebowania klientów i wyzwania stawiane przez dynamicznie zmieniającą się branżą lotniczą LOTAMS stale poszerza zakres oferowanych usług, skupiając się przede wszystkim na ciągłym rozwoju wysoce wykwalifikowanego personelu. Spółka zatrudnia ponad 1000 specjalistów, którzy są w stanie zapewnić stały, nieprzerwany serwis na siedmiu liniach obsługowych jednocześnie wraz
z odpowiednim wsparciem obsługi liniowej oraz rozbudowanym zapleczem warsztatowym (oferując m.in. badania nieniszczące, warsztat kompozytów czy systemów elektrycznych i awioniki). Oferowanie dopasowanych do potrzeb rynku usług jest możliwe, dzięki specjalistycznym szkoleniom wewnętrznym, które przeprowadzenie umożliwia posiadany certyfikat PART-147. Ponadto, pracownicy LOTAMS biorą udział w licznych szkoleniach organizowanych przez producentów samolotów, dzięki czemu spółka jest przygotowana na obsługę najnowocześniejszych samolotów na świecie. Spółka LOTAMS jako jedyna w Polsce jest certyfikowaną organizacją projektującą, zgodnie z certyfikatem PART21J, która zgodnie ze standardami EASA może projektować i certyfikować modyfikacje i naprawy wszystkich typów i modeli samolotów o maksymalnej masie startowej powyżej 5700 kg w zakresie szat graficznych oraz wyposażenia wnętrz kabin pasażerskich.

LOTAMS jest rozpoznawalną na rynku europejskim i światowym bazą, której linie lotnicze z całego świata powierzają swoje floty. Do klientów spółki należą, poza narodowym operatorem PLL LOT S.A., takie linie lotnicze z Europy jak KLM Cityhopper, British Airways CityFlyer, a także z całego świata – DHL, Emirates.

Misją LOTAMS jest oferowanie usług najwyższej jakości poprzez wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z najdoskonalszymi standardami, by zapewnić niezawodność operacji lotniczych i bezpieczeństwo pasażerom.

Żródło: LOTAMS

 

 

 

Centralny Port Komunikacyjny zaprasza do konsultacji rozwiązań dla nowego lotniska

Od dzisiaj można oceniać założenia koncepcyjne Portu Lotniczego Solidarność. Propozycja skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność lub posiadających wiedzę ekspercką w zakresie podlegającym uzgodnieniom. To kolejny etap konsultacji, w które zaangażowani są m.in. liczni przewoźnicy lotniczy.

Uwagi do tzw. briefu strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego można zgłaszać od dziś do końca października. Warunkiem uczestnictwa w konsultacjach jest dokonanie rejestracji i podpisanie zobowiązania do zachowania poufności (NDA). Zaproszenie wraz z opisem i warunkami uczestnictwa oraz formularz rejestracyjny i NDA dostępne są pod adresem:

https://cpk.pl/pl/inwestycja/lotnisko/konsultacje-briefu-strategicznego

Czytaj dalej Centralny Port Komunikacyjny zaprasza do konsultacji rozwiązań dla nowego lotniska

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.