Walne Zgromadzenie – nowe władze

ZARZĄD :

Prezes Zarządu – Jarosław Paszyn

Wiceprezes Zarządu – Tomasz Szymczak

Wiceprezes Zarządu – Jadwiga Stryczyńska

Członek Zarządu – Leszek Cwojdziński

RADA NADZORCZA :

Witold Wiśniowski – Przewodniczący

Jowita Dzierzgowska – Członek

Tomasz Dziedzic – Członek