Walne Zebranie Członków PKL 8 maja 2015

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.