Walne Zebranie Członków PKL – 29 czerwca, godz. 17!

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 29 czerwca (o godzinie 17) odbędzie się Walne Zabranie Członków PKL, miejsce: Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, sala 130. Przewidujemy m.in. przedstawienie stosownych sprawozdań i poddanie je pod głosowanie. Prosimy o obecność.

 Propozycję porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków rozesłaliśmy e-mailem. Jednocześnie otwieramy dyskusję ws. Państwa propozycji tematów, które powinny znaleźć się w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Klubu Lotniczego. Na zgłoszenia czekamy do 27 czerwca.

Prosimy o obecność. W przypadku niemożnosci wzięcia udziału w Walnym osobiście, prosimy o udzielenie pełnomocnictwa innemu Członkowi PKL.

Walne odbędzie się w sali 106 .

Zapraszamy!