Uroczystość przed Pomnikiem Poległych Lotników Polskich 31.X.2016

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.