Uroczystość przed Pomnikiem Poległych Lotników Polskich 31.X.2016