Statut

Statut stworzyszenia „Polski Klub Lotniczy” dostępny jest pod poniższym adresem.

2016 Statut-nowy