Statut

Statut stworzyszenia „Polski Klub Lotniczy” dostępny jest pod poniższym adresem.

2016 Statut-nowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.