Rezygnacja z funkcji prezesa PKL

W dniu 19 stycznia br. Prezes Tomasz Balcerzak złożył na ręce Rady Nadzorczej rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Polskiego Klubu Lotniczego.

Podejmowane są już kroki w celu uzupełnienia składu Zarządu PKL.