Publikacje

Poniżej prezentujemy wybrane publikacje członków Polskiego Klubu Lotniczego:

 

OPINIA POLSKIEGO KLUBU LOTNICZEGO DOTYCZĄCA PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA W SPRAWIE KIERUJĄCEGO LOTAMI

 

OPINIA POLSKIEGO KLUBU LOTNICZEGO dot. projektu zmiany ustawy – Prawo lotnicze w sprawie wyłączenia spod nadzoru Prezesa ULC lotnictwa ultralekkiego

 

Fellner R. – 2017 – ROK WIELKICH ZMIAN W BRANŻY DRONÓW?

 

Stopyra E. – Niemiecki rynek lotniczy

 

Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami

 

Raport Analiza procesów wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie w Rzeczypospolitej Polskiej
Wystąpienie na Kongresie Organizacji Proobronnych marzec 2015

Prezentacja na Forum Lotnicze 2015

Wprowadzenie do panelu dyskusyjnego 14.09.15 nt „Stan i perspektywy polskiego przemysłu lotniczego”.

Prezentacja Balcerzak T. 14.09.15

Opinia Brychczyński G. ws. paliw lotniczych

 

Inne publikacje:

 

DEKLARACJA WARSZAWSKA DOTYCZĄCA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH “Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”

 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym, Dz.U. 2016 poz. 1679

 

Oświadczenie Rządowe z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Załącznika 19 – „Zarządzanie bezpieczeństwem” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

 

Plan strategiczny ULC na lata 2015-2019

Plan Strategiczny ULC 2011-2015

Raport Atypical Forms of Employement

EASA Annual Safety Review 2016

 

Polski Klub Lotniczy liczy ponad 50 członków gotowych służyć ekspercką wiedzą z zakresu:

– prawa lotniczego,

– wykonywania operacji lotniczych i infrastruktury lotniczej,

– rynku transportowego i prowadzenia lotniczej działalności gospodarczej,

– implementacji techniki i technologii satelitarnych w lotnictwie,

– szkolenia i kształcenia lotniczego, promocji i marketingu,

– bezpieczeństwa („security” i „safety”), analizy ryzyka, systemów jakości,

– pozyskiwania i prowadzenia międzynarodowych projektów naukowo-badawczych, wdrożeniowych,

– techniki, wyposażenia i eksploatacji lotniczej.

 

Proponujemy możliwość opracowania: opinii o innowacyjności na potrzeby inwestycji, ekspertyz, studiów i analiz, pomocy dydaktycznych oraz naukowych, innych publikacji.

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.