Publikacje

Poniżej prezentujemy wybrane publikacje członków Polskiego Klubu Lotniczego:

 

Polski Klub Lotniczy liczy ponad 50 członków gotowych służyć ekspercką wiedzą z zakresu:

– prawa lotniczego,

– wykonywania operacji lotniczych i infrastruktury lotniczej,

– rynku transportowego i prowadzenia lotniczej działalności gospodarczej,

– implementacji techniki i technologii satelitarnych w lotnictwie,

– szkolenia i kształcenia lotniczego, promocji i marketingu,

– bezpieczeństwa („security” i „safety”), analizy ryzyka, systemów jakości,

– pozyskiwania i prowadzenia międzynarodowych projektów naukowo-badawczych, wdrożeniowych,

– techniki, wyposażenia i eksploatacji lotniczej.

Proponujemy możliwość opracowania: opinii o innowacyjności na potrzeby inwestycji, ekspertyz, studiów i analiz, pomocy dydaktycznych oraz naukowych, innych publikacji.

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.