Program Konferencji „Ultralekkie statki powietrzne, wybrane problemy użycia i eksploatacji oraz innowacyjne technologie w systemach bezzałogowych platform latających”

KONFERENCJA
„Ultralekkie statki powietrzne, wybrane problemy użycia i eksploatacji oraz innowacyjne technologie w systemach bezzałogowych platform latających”

Poznań, 27 maja 2016 r.

MIEJSCA OBRAD:
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-674 Poznań
Sala Zielona/Niebieska – Hol Wschodni MTP – konferencja,
Centrum Prasowe MTP – pawilon 10 – kolacja

PROGRAM KONFERENCJI

11:00-11:20 – rejestracja Gości

11:20-12:00 – Rozpoczęcie Konferencji – powitanie Gości
Przemówienia:

Gość z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – do potwierdzenia

Filip Bittner – Dyrektor Grupy Produktów, Dariusz Wawrzyniak, Dyrektor Aerofestivalu.

mgr inż. Jarosław Paszyn – Prezes portalu Samoloty PL /dr inż. Tomasz Balcerzak – Politechnika Śląska.

12:00 – 14:00 – Sesja I – Udział nowoczesnych technologii w rozwoju samolotów ultralekkich
Moderator – mgr inż. Jarosław Paszyn

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: “Założenia oraz zakres prac nad zmianami w zakresie regulacji prawnych dotyczących lotnictwa ultralekkiego”.

dr Jakub Marszałkiewicz – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku: „Możliwość wykorzystania sportowych ośrodków szkolenia lotniczego na rzecz transportu lotniczego oraz uczelni wyższych”.

Przedstawiciel Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 
im. Józefa Tuliszkowskiego
 -Państwowy Instytut Badawczy – do potwierdzenia.

Przedstawiciel Politechniki Poznańskiej – do potwierdzenia.

mgr inż. Jarosław Paszyn – Prezes portalu Samoloty PL: “Wpływ implementacji systemow GNSS na lotniskach regionalnych i lokalnych na rozwój rynku samolotow UL i System Transportu Małymi Samolotami”.

Pytania/Dyskusja

14:00 – 15:00 – przerwa kawowa

15:00 – 17:00 – Sesja II – Bezzałogowe platformy latające-problemy użycia i eksploatacji
Moderator- dr inż. Tomasz Balcerzak

mgr inż. Michał Wojas – Prezes Zarządu Fly Tech UAV Sp. z o.o. (producent dronów);

mgr Marcin Rodek Radca prawny, LL.M.,: “Kierunki rozwoju legislacji dotyczącej bezzałogowych statków powietrznych w UE i Polsce”;

mgr inż. Eugeniusz Piechoczek, Prezes Zarządu Aircom sp. z o.o, mgr inż. Bartosz Stołtny: „Koncepcja Alternatywnych Metod Komunikacji z Bezzałogowym Statkiem Powietrznym dla potrzeb kontroli lotu poza kontaktem wzrokowym(BVLOS)”;

Damian Bajer – Akademicki Klub Lotniczy – “Budowa bezzałogowych systemów latających”;

dr Jakub Kociubiński – Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – Uniwersytet Wrocławski: “Rozwój bezzałogowych statków powietrznych w świetle prawa do prywatności na gruncie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka” (odczyt-Tomasz Balcerzak);

dr inż. Tomasz Balcerzak – Politechnika Śląska – “Technologia, biznes, bezpieczeństwo. Rynek bezzałogowych statków powietrznych na świecie i w Polsce”;

Pytania/Dyskusja.

17:00-17:15 – Podsumowanie i zakończenie Konferencji
Proponowane przemówienia:

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – do potwierdzenia;

Dariusz Wawrzyniak, Dyrektor Aerofestivalu;

mgr inż. Jarosław Paszyn – Prezes portalu Samoloty PL /dr inż. Tomasz Balcerzak – Politechnika Śląska.

17:15 – Obiad.

20:00 – Uroczysta kolacja – rozdanie zaproszeń na bezpłatny wstęp na pokazy lotnicze w dniach 28-29 maja br.