Prezentacja dr inż. Andrzeja Słodownika

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.