„Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami” wydany pod patronatem PKL

Lotnicze definicje, skróty i pojęcia w jednym miejscu

Przedstawiamy „Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami” – najnowszą publikację wydaną pod patronatem Polskiego Klubu Lotniczego we współpracy z Katedrą Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej oraz firmą AIRCOM.

„Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami” jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym naukowym leksykonem zawierającym podstawowe definicje i akronimy używane w transporcie lotniczym. Uwzględnia przy tym szereg dokumentów powszechnie stosowanych w lotnictwie takich, jak: załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podręczniki ICAO, ustawa Prawo lotnicze wraz z aktami wykonawczymi, akty prawne Unii Europejskiej, dokumenty EASA, Eurocontrol, ECAC i IATA.
 
Publikacja składa się z dwóch części. Część I stanowi zestawienie podstawowych pojęć w języku polskim i angielskim oraz stosowne definicje. W części II znalazły się natomiast uzupełniające terminologię akronimy oraz ich rozwinięcia. W obu częściach treści ułożono według alfabetu lotniczego, który wygląda następująco: ALFA – A, BRAVO – B, CHARLIE – C, DELTA – D, ECHO – E, FOXTROT – F, GOLF – G, HOTEL – H, INDIA – I, JULIETT – J, KILO – K, LIMA – L, MIKE – M, NOVEMBER – N, OSCAR – O, PAPA – P, QUEBEC – Q, ROMEO – R, SIERRA – S, TANGO – T, UNIFORMA – U, VICTOR – V, WHISKEY – W, X-RAY – X, YANKEE – Y, ZULU – Z. W skład zespołu redakcyjnego weszli: Tomasz Balcerzak, Andrzej Fellner, Radosław Fellner, Mariusz Osowski, Eugeniusz Piechoczek, Paweł Szarama oraz Piotr Uchroński.
 
Cena za aż 528 stron lotniczych definicji i akronimów wynosi jedynie 35 zł. Dystrybucją zajmuje się sponsor wydania „Prawno-technicznego leksykonu lotniczego z akronimami” – firma lotnicza AIRCOM. Zgłoszenia zakupu (adres wysyłki, dane do faktury, liczba sztuk) prosimy przesyłać na adres: aircom(at)aircom.pl. W tytule przelewu należy wpisać: Wpłata za sprzedaż wydawnictwa „Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami”, sztuk ___ (wstawić liczbę sztuk), adresat: Aircom sp. z o.o. Numer konta: 08-1240-1095-1111-0010-0926-7199. Wystawienie faktury maksymalnie do 7 dni od daty sprzedaży.

W zależności od sposobu odbioru:
1) Należy doliczyć koszty przesyłki – w zależności od formy i wybranego dostawcy.
2) Bezpłatnie – w Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej w Katowicach, ul. Krasińskiego 13.
Wkrótce zamieścimy także wykaz księgarń, w których będzie można nabyć „Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami”

Leksykon okladka„.