PKL partnerem konferencji „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej – SMT3P”

Polski Klub Lotniczy ma zaszczyt zaprosić na I Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej – SMT3P”, organizowanej przez Katedrę Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej w dniach 28-30 września 2016 r. Honorowy patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik oraz urzędy odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa w transporcie. PKL jest partnerem konferencji.

 

 

ŚLEDŹ WYDARZENIE NA FACEBOOKU!

 

Po raz pierwszy organizując Konferencję SMT3P mamy nadzieję związać środowiska reprezentujące wszystkie rodzaje transportu w obszarze bezpieczeństwa i rozpocząć trwałą współpracę skutkującą wymianą doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie. Zapraszamy studentów, doktorantów, ekspertów, pracowników firm, urządów, przedstawicieli stowarzyszeń. Wydarzenie jest skierowane zarówno do inżynierów, instruktorów i techników, jak i do prawników, socjologów, lingwistów, psychologów i politologów. Będzie jednocześnie stanowić doskonałą okazję do nawiązania kontaktów z innymi naukowcami oraz przedsiębiorcami zainteresowanymi zarządzaniem bezpieczeństwem. Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia związane z zintegrowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem w transporcie (lotniczym, kolejowym, drogowym, morskim i wodnym śródlądowym, kosmicznym) oraz jego politycznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi aspektami. Obrady będą się toczyć w następujących sekcjach:

✈  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE

✈ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W TRANSPORCIE

✈ SYTUACJE KRYZYSOWE W TRANSPORCIE

✈ BUDOWA EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU

✈ POLITYCZNE, EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA

Patronat medialny                                                                            ch_aviation

.

 

 

 

 

 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 28-30 września 2016 r. w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice oraz Ustroniu. Referaty przygotowane w języku polskim lub angielskim zostaną opublikowane w czasopiśmie punktowanym (co najmniej 9 punktów zgodnie z wykazem MNiSW).

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ SMT3P-KOMUNIKATnr 3

 

Koszt uczestnictwa w 3-dniowej konferencji wynosi 1450 PLN od osoby (340 EURO / 375 USD). Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, koszty zakwaterowania i noclegów, koszty wyżywienia, obsługę konferencji, przejazd między miejscami konferencji, oraz imprezy towarzyszące (pokazy, wystawy sprzętu informatycznego, aparatury, oprogramowania i wydawnictw). Opłatę należy wnieść na konto:

Politechnika Śląska 44-100 Gliwice ul. Akademicka 2A ING Bank Śląski S.A. o/Gliwice 60 10 50 1230 1000 0002 0211 3056

z dopiskiem Konferencja RT4/SMT3P/Imię i Nazwisko uczestnika

TERMINY:

30.04.2016 r. – nadsyłanie kart zgłoszeń (z aktualnym adresem e-mail) i streszczeń referatów (w języku polskim oraz angielskim) o objętości maks. 1/2 strony,

04.05.2016 r. – informacja o wstępnym przyjęciu referatów do publikacji,

01.06.2016 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów, tylko w wersji elektronicznej (zgodnie ze wzorem), w języku polskim lub angielskim, wniesienie pełnej opłaty.

 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 01.09.2016 r. – dokonanej wpłaty nie zwracamy.

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci wypełnionej karty uczestnictwa należy przesłać na adres: centrum.lotnictwo(at)polsl.pl.

 

 

KOMITET HONOROWY
JM Rektor Politechniki Śląskiej
Prezes Polskiego Klubu Lotniczego

Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.
Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach
Prezes AIRCOM
Prezes Aeroklubu Polskiego

.

..

KOMITET NAUKOWY
Andrzej Karbownik – JM Rektor Politechniki Śląskiej

Piotr Czech – Politechnika Śląska

Elżbieta Dynia – Uniwersytet Rzeszowski

Andrzej Fellner (przewodniczący) – Politechnika Śląska

Dariusz Gotlib – Politechnika Warszawska

Henryk Jafernik – Politechnika Śląska

Robert Konieczka – Politechnika Śląska

Jarosław Kozuba – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Waldemar Krawczyk – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Ryszard Krystek – Instytut Transportu Samochodowego

Tadeusz Lewandowski – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Bogusław Łazarz – Politechnika Śląska

Jan Pila – Technical University of Košice

Adrian Siadkowski – Doradca Komendanta Głównego Straży Granicznej

Aleksander Sładkowski – Politechnika Śląska

Jacek Skorupski – Politechnika Warszawska

Dariusz Skrzypiński – Uniwersytet Wrocławski

Andrzej Stateczny – Akademia Morska w Szczecinie

Janusz Śledziński – Politechnika Warszawska

Marcin Ślęzak – Instytut Transportu Samochodowego

Rudolf Volner – Let’s Fly s.r.o.

Tomasz Winnicki – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Przemysław Żukiewicz – Uniwersytet Wrocławski

Józef Żurek – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Katarzyna Chruzik (sekretarz) – Politechnika Śląska

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji!!!

Patronat honorowy i partnerzy4