Panel dyskusyjny 14 września 2015 nt stanu i perspektyw polskiego przemysłu lotniczego

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.