Panel dyskusyjny 14 września 2015 nt stanu i perspektyw polskiego przemysłu lotniczego