„Kurs doskonalący dla nauczycieli przedmiotów zawodowych specjalności: technik lotniskowych służb operacyjnych i technik eksploatacji portów i terminali”

Centrum Edukacji PRO INWEST – placówka doskonalenia nauczycieli zaprasza na „Kurs doskonalący dla nauczycieli przedmiotów zawodowych specjalności: technik lotniskowych służb operacyjnych i technik eksploatacji portów i terminali”. Kurs kierowany jest do nauczycieli szkół średnich, instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczych, pracowników organizacji lotniczych. Oprócz wykładów i ćwiczeń, kursu uczestnicy poznają aktywizujące metody nauczania oraz otrzymają materiały do wykorzystania na zajęciach (publikacje, formularze, druki, scenariusze zajęć, banki pytań, quizy interaktywne, karty ćwiczeń, mapy lotnicze). Program kursu obejmuje także jeden dzień praktyki w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.
 
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 18.05, zakończenia – koniec czerwca, zjazdy w piątki i soboty.
 
Celem kursu jest przygotowanie i doskonalenie nauczycieli szkół średnich, instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczych oraz pracowników organizacji lotniczych w prowadzeniu przedmiotów zawodowych w specjalnościach: technik lotniskowych służb operacyjnych i technik eksploatacji portów i terminali. W związku z tym, metodami aktywizującymi, intensywnym samokształceniem oraz poprzez praktyczne zajęcia na lotnisku nastąpi uzupełnienie specjalistycznej wiedzy lotniczej. Dodatkowo uwzględniono w programie „Czynnik ludzki w lotnictwie”, który umożliwia uzyskanie istotnego w lotnictwie certyfikatu „Humans Factor”.
 
W ramach szkolenia przewidziano: 74 godziny wykładów i ćwiczeń (po 45 min.) oraz jeden dzień praktyczny w porcie lotniczym, materiały szkoleniowe (do wykorzystania na lekcjach, karty ćwiczeń, scenariusze lekcji, mapy lotnicze, publikacje lotnicze). Kurs odbędzie się pod warunkiem zapisania się grupy minimum 10 osób. Miejsce realizacji szkolenia – Katowice/Gliwice.
 
Zajęcia poprowadzą nauczyciele, członkowie personelu lotniczego, praktycy z wieloletnim doświadczeniem pracy w m.in.: Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Parlamencie Europejskim (Komisja Transportu i Turystyki), Szefostwie Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, firmach lotniczych.
 
Warunki płatności
 
Przelew – płatność zaliczkowa 100% wpłacana najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na wskazane przez nas konto: PKO BP SA o/Bytom 56 1020 2368 0000 2202 0025 1363.
 
Cena 1200,00 PLN za osobę. Cena kursu uwzględnia:
– przeprowadzenie zajęć i wynagrodzenia prowadzących
– koszty wynajmu pomieszczeń na zajęcia i praktyki
– materiały szkoleniowe dla uczestników
– zaświadczenia
– koszt delegacji wykładowcy
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: +48 32 209 05 32 (w godzinach 7.00 do 15.00) pro-inwest@pro-inwest.org

Pro-Inwest, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice.


 
 

THIRD LUXEMBOURG-POLAND ROUNDTABLE IN WARSAW

The Embassy of the Grand Duchy of Luxembourg to the Republic of Poland kindly invites you to save the date of 17 May 2018 at 09:30 for the Third Luxembourg-Poland Roundtable on Logistics “New Challenges and Opportunities for Luxembourg-Poland Cooperation in the field of Logistics (Road, Rail/Multimodal, Air and Maritime)” with the confirmed participation of the:

  • Luxembourg Chamber of Commerce
  • Luxembourg Cluster for Logistics
  • Luxembourg Maritime Cluster

and the Polish International Freight Forwarders Association as well as representatives of renowned logistics firms from both Luxembourg and Poland.  This event is organized by the Embassy of the Grand Duchy of Luxembourg to the Republic of Poland and the Luxembourg-Poland Chamber of Commerce, and it will take place at the Embassy’s premises.

SZCZEGÓŁY W PILKU


 

LOTNICTWO NOWEJ GENERACJI – już 17 kwietnia w Warszawie

17 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „LOTNICTWO NOWEJ GENERACJI – STRATEGIE, TECHNOLOGIE, ROZWIĄZANIA”, organizowana przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A. Dzięki transparentnej formule, starannemu doborowi mówców oraz dbałości o wysoką wartość merytoryczną prowadzonej debaty, wydarzenie to na stałe wpisało się do kalendarza osób związanych profesjonalnie z tematyką lotnictwa cywilnego i państwowego. Polski Klub Lotniczy jest, podobnie jak w latach ubiegłych, patronem branżowym wydarzenia.

Tematyka tegorocznego wydarzenia zogniskowana będzie między innymi na łańcuchu szeroko rozumianych kooperantów Centralnego Portu Komunikacyjnego, nowoczesnych rozwiązaniach dla portów lotniczych, kontroli ruchu lotniczego oraz nowoczesnych technologiach wspomagających rozwój lotnictwa państwowego, linii lotniczych oraz ruchu General Aviation. Nie zabraknie także wątków na styku lotnictwa cywilnego i państwowego, w tym wojskowego.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli administracji rządowej, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji samorządowej, przemysłu lotniczego z Polski i zagranicy, przedstawicieli Sił Powietrznych, linii lotniczych, portów lotniczych, firm handlingowych, oraz wszystkich osób profesjonalnie związanych z lotnictwem. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Pan Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury; Pan Bogdan Rzońca, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury i Pan Andrzej Maciejewski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Wśród potwierdzonych uczestników tegorocznego wydarzenia są Pan Minister Mikołaj Wild, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego; Pan Piotr Samson, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego; Pan gen. bryg. Mirosław Jemielniak, cz.p.o. Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych RP; Pan gen. bryg. pil. Piotr Krawczyk, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i Pan płk dypl. pil. Cezary Wasser, Szef Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.

Konferencja odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 w Warszawie, Hotel Sangate Airport, ul. Komitetu Obrony Robotników 32.

Szczegółowe informacje, program wydarzenia oraz formularz dla osób zainteresowanych udziałem znajdują się na stronie www.lotnictwo.ztw.pl


 

 

Międzynarodowa konferencja „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa”

Zapraszamy na VII Międzynarodową Konferencję „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa”, która odbędzie się 22 czerwca 2018 r. na tarasie widokowym Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowicach Pyrzowicach.  PKL jest partnerem wydarzenia.

Organizowana konferencja kierowana jest do reprezentantów dyscyplin wchodzących w skład nauk społecznych, humanistycznych, technicznych, medycznych, ekonomicznych, prawnych. Do przedstawicieli nauki i praktyki. W tym roku chcielibyśmy dedykować nasze spotkanie poprawie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Celem konferencji, podobnie jak w latach poprzednich, jest stworzenie możliwości prezentacji rezultatów badań, nawiązania interdyscyplinarnej współpracy naukowej, wymiana myśli badaczy zainteresowanych zachodzącymi we współczesnym świecie zmianami społecznymi i technologicznymi. Jej walorem ma być integrowanie polskiego środowiska akademickiego, systemowość wypracowanych rozwiązań oraz interdyscyplinarność zagadnień na rzecz bezpieczeństwa skali mikro, mezo i makro.   POBIERZ INFORMACJĘ O KONFERENCJI.

PUBLIKACJE: Przewidywana forma upowszechnienia artykułów naukowych:

  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Lista B, 13 pkt., poz. 2490)
  • Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja (Lista B, 7 pkt., poz. 2062)
  • Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon (Lista B, 6 pkt., poz. 1754)
  • Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum (Lista B, 7 pkt., poz. 1401)
  • Komunikacja Publiczna (kwartalnik nieparametryzowany).

Artykuły powinny zostać przesłane do 01.06.2018 roku, przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism. Szczegółowe wymagania edytorskie zostaną przesłane po akceptacji zgłoszenia konferencyjnego. Wysokość opłaty konferencyjnej (wyłącznie za czynne uczestnictwo tj. wygłoszenie referatu wraz z publikacją artykułu w czasopiśmie) ponoszonej przez uczestników: 590 PLN/150 EURO. Opłatę należy uiścić do 30.04.2018.

Opłata za bierny udział: 0 zł. Wpłaty prosimy dokonać na konto: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056 ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAL W Gliwicach Opis wpłaty: „Nauki społeczne i techniczne 7, nazwisko i imię uczestnika” Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu. REJESTRACJA: Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.03.2018 r. poprzez wypełnienie i odesłanie na adres: konferencjazppio@us.edu.pl  formularza zgłoszeniowego.

KONTAKT: Wszelkie pytania prosimy kierować do: konferencjazppio@us.edu.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Referat Zarządzania i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Wydział ds. Rynku Pracy Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katedra Bezpieczeństwa Powszechnego Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Pracy i Organizacji Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii Stosowanej.


 

Plany na ten rok

Szanowni Członkowie i Sympatycy,

Uprzejmie informujemy, iż 12. stycznia odbyło się spotkanie Zarządu PKL z Radą Nadzorczą, na którym Zarząd przedstawił zaplanowane aktywności w tym roku oraz przedstawił sytuację budżetową stowarzyszenia. Wśród planowanych zadań należy wymienić:

– współorganizacja seminarium podczas AirShow w Poznaniu,

– współorganizacja z Targami Warszawskimi konferencji lotniczej,

– patronat nad VII Międzynarodową Konferencję „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa”,

– patronat nad 3nd Drone Tech Meeting w Toruniu,

– udział w konferencjach lotniczych członków stowarzyszenia,

– udział, osobny panel lotniczy pod naszym patronatem podczas Kongresu Gospodarczego w Katowicach,

– udział w obchodach stulecia lotnictwa polskiego – w tym organizacja biegu lotniczego,

– patronaty nad wydarzeniami lotniczymi zaproponowanymi przez członków stowarzyszenia,

– przejście do fazy prac nad publikacją lotniczą o charakterze encyklopedycznym,

– pozyskanie nowych członków,

– zachęcenie  studentów do możliwości odbywania w PKL-u zdalnych praktyk.


 

Studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi w infrastrukturze i operacjach lotniczych”

Zapraszamy na jedyne tego typu w Polsce, unikalne studia podyplomowe pn. „Zarządzanie zasobami ludzkimi w infrastrukturze i operacjach lotniczych” na Politechnice Śląskiej!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia obejmują zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazywania wiedzy, praktyki w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice, naukę latania bezzałogowym statkiem powietrznym, trening umiejętności psychospołecznych.

Zajęcia poprowadzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem pracy w m.in.: Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Parlamencie Europejskim, Szefostwie Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach czy Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej, liniach lotniczych.

Studia są organizowane przez Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej we współpracy z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej. 

W programie znajdują się następujące przedmioty: Podstawy zarządzania, Psychologia pracy i organizacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ochrona środowiska w lotnictwie, Zarządzanie relacjami społecznymi, Prawo i przepisy lotnicze, Czynnik ludzki (Human Factor) w lotnictwie, Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Zarządzanie bezpieczeństwem w porcie lotniczym, Zarządzanie infrastrukturą lotniskową, Lotniskowe służby operacyjne, Aviation English, Frazeologia lotnicza, Eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych, Implementacja PBN w lotnictwie, Zarządzanie ruchem lotniczym. Czas trwania: 2 semestry. Dni uczęszczania: sobota, niedziela, co dwa tygodnie. Koszt studiów to 3800 zł (2 semestry x 1900 zł).

Zapisy przyjmuje sekretariat Centrum: mgr Marta Jackowska – tel. (+48) 32 603 40 58, e-mail: marta.jackowska@polsl.pl.


 

Konferencja „Lotnictwo ogólne – infrastruktura, szkolenie, przepisy”

„Lotnictwo ogólne – infrastruktura, szkolenie, przepisy” – konferencja pod takim hasłem odbyła się 8 października podczas drugiego dnia Targów Lotnictwa Lekkiego w Kielcach. Organizatorem konferencji był Polski Klub Lotniczy.

 

Wstęp na konferencję podczas Targów Lotnictwa Lekkiego był wolny. W programie znalazły się zagadnienia dotyczące branży general aviation i rozwoju lotnictwa lekkiego w Polsce. Podczas konferencji poruszono takie tamty, jak: konkurencja na rynku producentów lotniczych, a także bezpieczne latanie dronami, których coraz więcej wokół nas. Wśród prelegentów spotkania znaleźli się: Tomasz Szymczak i Jarosław Paszyn z Polskiego Klubu Lotniczego, dr hab. Andrzej Fellner – dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej, Jarosław Bulanda wiceprezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Ewa Liszka z Uczelni Łazarskiego, Aleksander Mathia z Aleksander Air-Marine Sp.z o.o, Janusz Szczuczko z REDWINGS.

PROGRAM KONFERENCJI

Początek  – godzina 11:00

SESJA I

11:00 – powitanie uczestników i słuchaczy konferencji, wprowadzenie do tematyki, Tomasz Szymczak, prezes Polskiego Klubu Lotniczego,

11:10 – PBN ICAO szansą rozwoju lotnictwa lekkiego?” – Dr hab. Andrzej Fellner, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej

11:30 – Wystąpienia na temat branży GA – Jarosław Bulanda, Wiceprezes Dyrektor Zarządzający, Śląski Klaster Lotniczy

11:50 – „Wpływ implementacji systemów GNSS na lotniskach regionalnych i lokalnych na rozwój rynku samolotów GA i Systemu Transport Małymi Samolotami” – Jarosław Paszyn, wiceprezes Polski Klub Lotniczy, samoloty.pl

12:10 – dyskusja

SESJA II – godzina 12:30

12:30 – „Konkurencja na rynku producentów lotniczych” – Tomasz Szymczak, prezes Polskiego Klubu Lotniczego,

12:50 – Aleksander Mathia, Aleksander Air-Marine Sp.z o.o,

13:10 – Janusz Szczuczko, REDWINGS

13:30 – dyskusja

 

Zakończenie – godzina 14:00

Podniebne atrakcje na Pikniku Dronowym

Na zakończenie wakacji 26 sierpnia na stadionie LKS Iskra Psary odbył się Piknik Dronowy na którym uczestnicy mogli zaznajomić się z techniką latania dronami. Wydarzeniu patronował Polski Klub Lotniczy.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z PIKNIKU

 

 

 

 

 

 

 

Ogromną atrakcję dla najmłodszych stanowił konkurs wiedzy o dronach oraz latania dronem, na którym wszyscy chętni mogli sprawdzić swoje umiejętności w obsłudze drona. Konkurencja polegała na osiągnięciu jak najlepszego czasu. Nie zabrakło również pokazu latania profesjonalnym dronem.

Piknik został zorganizowany przy współpracy z PKL, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Politechniki Śląskiej, firmą Aircom, RPAS TEAM.


 

DRONETECH Brokerage Event 5-6 października w Toruniu

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza przedstawicieli branży dronowej oraz branż związanych z technologią lotów bezzałogowych do udziału w Międzynarodowej Giełdzie Kooperacyjnej, która odbędzie się 5-6 października 2017 r. w Arenie Toruń w ramach 2nd DroneTech World Meeting 2017. Przypominamy, że Polski Klub Lotniczy jest partnerem i patronem DroneTech 2nd World Meeting.

Rozmowy bilateralne to jedna z najbardziej powszechnych i cenionych w Europie form pozyskiwania stałych, międzynarodowych oraz regionalnych kontaktów biznesowych. Podczas Giełdy odbywa się seria uprzednio zaaranżowanych rozmów bilateralnych. W celu zgłoszenia firmy/instytucji do udziału w spotkaniach należy dokonać bezpośredniej rejestracji na stronie: https://dronetech.b2match.io/ do dnia 24 września 2017r. 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny!


 

Zapraszamy na Forum Lotnicze 2017

Zapraszamy na kolejną edycję Forum Lotniczego, która odbędzie się 14 września w Warszawie. Poruszone zostaną kwestie związane z Brexitem, budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, rynkiem UAV oraz potencjałem przemysłu lotniczego. Osobne debaty poświęcone będą miejscu Polski w europejskim systemie zarządzania przestrzenią powietrzną oraz hałasowi i jego wpływowi na konkurencyjność portów lotniczych. Polski Klub Lotniczy jest patronem wydarzenia. 

Minister Andrzej Adamczyk weźmie udział w tegorocznym Forum Lotniczym. Szef resortu infrastruktury i budownictwa wygłosi wystąpienie otwierające Forum oraz weźmie udział w debacie nt. kluczowych wyzwań dla rozwoju branży lotniczej.

Organizatorem Forum Lotniczego 2017 jest Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Jak co roku na wydarzeniu gościć będą przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, zarządy portów lotniczych oraz producenci rozwiązań dla infrastruktury lotniczej i przemysłu. W zeszłorocznej edycji Forum wzięło udział ponad 200 uczestników. W tym roku odbędą się 4 sesje:

SESJA I: Wizje i wyzwania przyszłości

SESJA II: System zarządzania przestrzenią powietrzną

SESJA III: Przemysł lotniczy

SESJA IV: Hałas barierą rozwoju lotnisk?

Forum odbędzie się w Airport Hotel Okęcie, ul. 17 stycznia 24, Warszawa.

Zapraszamy do zapoznania się z programem i rejestracji – www.forumlotnicze2017.pl


 

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.