Walne Zebranie Członków Polskiego Klubu Lotniczego

W dniu 29 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Klubu Lotniczego. Członkowie zatwierdzili m.in. sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu za 2016 rok, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz plan działań Zarządu na ten rok. Wybrano także nowy skład Rady Nadzorczej – w jej skład weszli: prof. Witold Wiśniowski, Leszek Sieluk i Jowita Dzierzgowska.

 

Zebrani wybrali Jana Litwińskiego na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Polskiego Klubu Lotniczego, zaś Iwonę Pomes na sekretarza Zebrania.  Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad przedstawiony członkom PKL w ustawowym terminie, w momencie zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania. Porządek wyglądał następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2016 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2016 rok.
 10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok.
 11. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2016 rok.
 12. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej za 2016 rok.
 13. Dyskusja nad Planem Działalności na 2017 rok.
 14. Zatwierdzenie Planu Działalności na 2017 rok.
 15. Dyskusja nad możliwościami prowadzenia działalności gospodarczej, szkoleń i kursów.
 16. Dyskusja ws. lotniczej publikacji PKL – encyklopedii/leksykonu.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

Sprawozdania i absolutoria zostały przyjęte. Wybrano także nowy skład Rady Nadzorczej – w jej skład weszli: prof. Witold Wiśniowski, Leszek Sieluk i Jowita Dzierzgowska. Wśród planów na 2017 r. należy wymienić m.in. kolejne spotkania z autorytetami i ekspertami branży lotniczej , objęcie patronatem konferencji lotniczych, podjęcie działań mających na celu włączenie się w obchody 100-lecia lotnictwa polskiego. Podjęto także dyskusję nt. rozpoczęcia działań zmierzających do opracowania lotniczej publikacji o charakterze encyklopedycznym, która służyłaby kolejnym pokoleniom lotników i osób związanych z transportem lotniczym. Członkowie zobowiązali Zarząd do koordynowania prac do czasu wyłonienia zespołu redakcyjnego.

KE opublikowała lotniczy pakiet „Otwarta i skomunikowana Europa”

Komisja Europejska opublikowała pakiet „Otwarta i skomunikowana Europa”.  Pakiet propozycji obejmuje działania mające na celu dalsze wspieranie otwartych i powiązanych rynków lotniczych w Unii Europejskiej i poza nią. Inicjatywy mają na celu ochronę konkurencji i współpracy w lotnictwie, ułatwią inwestycje w europejskie linie lotnicze oraz zwiększają wydajność europejskiej przestrzeni powietrznej.

Nowe propozycje powinny przynieść konkretne korzyści pasażerom, pracownikom i przemysłowi lotniczemu. W skład pakietu wchodzą:

– Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Otwarta i skomunikowana Europa – COM (2017) 286 i towarzyszący jej dokument roboczy służb Komisji dotyczący praktyk zarządzania ruchem lotniczym zapewniającym ciągłość świadczonych usług SWD(2015) 261,

– Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 868/2004 – COM (2017) 289, wraz oceną skutków regulacji (Impact Assesment) – SWD(2015) 182 i 183, projekt na stronie: http://ulc.gov.pl/_download/wiadomosci/06_2017/Projekt_868_2004_pl.pdf

Czytaj dalej KE opublikowała lotniczy pakiet „Otwarta i skomunikowana Europa”

Zobacz EASA Annual Safety Review 2017

EASA opublikowała kolejne wydanie rocznego przeglądu bezpieczeństwa „Annual Safety Review 2017”. Analiza przeprowadzona w tegorocznym przeglądzie stanowi statystyczne podsumowanie bezpieczeństwa lotniczego w państwach członkowskich EASA i określa najważniejsze wyzwania bezpieczeństwa stojące dziś w lotnictwie europejskim. Ta analiza przeprowadzona w oparciu o dane doprowadzi do opracowania działań związanych z bezpieczeństwem i określi priorytety, na których Agencja będzie się koncentrować. Priorytety te zostaną przedstawione w następnej edycji europejskiego planu bezpieczeństwa lotniczego, który zostanie opublikowany w grudniu 2017 r.

POBIERZ EASA_annual safety review ASR_MAIN_REPORT_2017

Więcej na stronie https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/press-releases/2017-easa-annual-safety-review-published.

Walne Zebranie Członków PKL – 29 czerwca, godz. 17!

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 29 czerwca (o godzinie 17) odbędzie się Walne Zabranie Członków PKL, miejsce: Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, sala 130. Przewidujemy m.in. przedstawienie stosownych sprawozdań i poddanie je pod głosowanie. Prosimy o obecność.

 Propozycję porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków rozesłaliśmy e-mailem. Jednocześnie otwieramy dyskusję ws. Państwa propozycji tematów, które powinny znaleźć się w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Klubu Lotniczego. Na zgłoszenia czekamy do 27 czerwca.

Prosimy o obecność. W przypadku niemożnosci wzięcia udziału w Walnym osobiście, prosimy o udzielenie pełnomocnictwa innemu Członkowi PKL.

Walne odbędzie się w sali 106 .

Zapraszamy!

Finał I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Lotniczej za nami!

84 uczniów z całej Polski rywalizowało w wielkim finale I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Lotniczej, który odbył się w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice. Zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. W. Andersa w Rzeszowie w składzie Piotr Bednarz i Jakub Śliwiński. Drugie miejsce zajęła drużyna w składzie Aleksander Kotarba i Jakub Zdzieblik z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach. Na trzecim miejscu uplasowali się Kinga Pietras i Jakub Myszka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. T. Kościuszki ze Stalowej Woli.

6 czerwca w finale I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Lotniczej uczestniczyło 84 uczniów z 27 szkół z całej Polski, z takich miast jak m.in.: Bytom, Częstochowa, Dęblin, Gliwice, Katowice, Kluczbork, Kraków, Krosno, Lisie Jamy, Mielec, Opole, Ornontowice, Powodowo, Poznań, Rzeszów, Radom, Stalowa Wola, Warszawa, Wojkowice, Wrocław. Organizatorem wydarzenia był Zespół Szkół w Porębie kształcący w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych. Uczniowie rywalizowali na tarasie widokowym Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, z którego to widoki dostarczały niesamowitych wrażeń.

W pierwszej części konkursu uczniowie zmierzyli się z pytaniami nawiązującymi do historycznego wyczynu Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, międzynarodowych oznaczeń lotnisk i przesądów lotniczych. W drugiej części rozegrano zawody w długości lotów własnoręcznie złożonymi modelami – „Smykami”. Tę część konkursu zasponsorowało, zorganizowało i przeprowadziło stowarzyszenie „Sportowy Klub Modelarski” z Bobrownik k/Będzina.

Konkurs miał na celu propagowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy lotniczej i kultywowanie tradycji lotniczych. Adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych interesujących się modelarstwem lotniczym oraz lotnictwem, młodzieży, która wiąże swoje plany życiowe z branżą lotniczą.

Najlepsi okazali się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. W. Andersa w Rzeszowie w składzie Piotr Bednarz i Jakub Śliwiński. W nagrodę otrzymali puchar przechodni ufundowany przez Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, nagrody książkowe oraz bezzałogowe statki powietrzne. Drugie miejsce zajęli Aleksander Kotarba i Jakub Zdzieblik z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach, a trzecie Kinga Pietras i Jakub Myszka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. T. Kościuszki ze Stalowej Woli. Statuetki dla drużyn z miejsc I- III oraz nagrodę dla zwycięzcy ufundował Śląski Klaster Lotniczy. Dodatkowo, wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez Śląski Klaster Lotniczy, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, firmę śmigłowcową AIRCOM.

Konkurs przeprowadzono we współpracy z Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach, Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym SA, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej, Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, Sportowym Klubem Modelarskim Bobrowniki, firmą śmigłowcową AIRCOM, Fundacją „Smyki na start”, Stowarzyszeniem Technicznych Szkół Lotniczych, Polskim Klubem Lotniczym oraz Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Sponsorem Konkursu był Śląski Klaster Lotniczy oraz Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA.

Patronat honorowy objęli: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, Minister Infrastruktury i Budownictwa, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Śląski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Katowice, Starosta Powiatu Zawierciańskiego, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

Patronat medialny objęli: SAMOLOTY.PL, TVP3 Katowice, dlapilota.pl, „Przegląd Lotniczy”, PRTL.pl.
loga__poprawione_VER4 (1)

Międzynarodowa konferencja prawa lotniczego i kosmicznego

W dniach 21-23 Czerwca 2017 odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca tematyki prawa lotniczego i kosmicznego organizowana przy współudziale The Latin American Association of Areonautical and Space Law (ALADA) oraz Instytutu Prawa Kosmicznego i Lotniczego Uczelni Łazarskiego. Wśród prelegentów znaleźli się członkowie PKL.

 

Miejsce: Uczelnia Łazarskiego aula 130 ( 1 piętro , sektor D). Rozpoczęcie: godz. 9:00 Rejestracja, 9:30 Rozpoczęcie konferencji. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do zapoznania się z programem http://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/Newsy/broszura_program_alada.pdf

 

Zaproszenie na spotkanie z T. Dziedzicem z Instytutu Turystyki

Szanowni Członkowie i Sympatycy,
 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Tomaszem Dziedzicem z Instytutu Turystyki poświęcone rozwojowi i trendom na rynku przewozów czarterowych.
 
Zapraszamy 30 maja (wtorek) godz. 17 na Uczelnia Łazarskiego (Świeradowska 43, 02-662 Warszawa). Numer sali podamy w późniejszym terminie.

I etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Lotniczej za nami!

Niezwykle miło nam poinformować, iż do I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Lotniczej, nad którym PKL sprawuje patronat, zgłosiło się 264 uczniów z 31 szkół z całej Polski – m.in.: Rzeszów, Częstochowa, Kraków, Dęblin, Radom, Stalowa Wola, Katowice, Bytom, Poznań, Opole, Wrocław, Warszawa, Kluczbork, Lisie Jamy, Mielec, Krosno, Gliwice, Katowice, Sosnowiec, Wojkowice! Dziś odbył się I etap konkursu. Uczniowie zmierzyli się z pytaniami o m.in. o sygnałach marszałka, największy samolot świata i zasady latania dronem…

 

Patroni

I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Lotniczej ma na celu propagowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy lotniczej i kultywowanie tradycji lotniczych. Adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, interesującej się modelarstwem lotniczym oraz lotnictwem, młodzieży która wiąże swoje plany życiowe z branżą lotniczą. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Porębie kształcący w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

Do I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Lotniczej zgłosiło się 264 uczniów z 31 szkół z całej Polski, z takich miast jak m.in.: Rzeszów, Częstochowa, Kraków, Dęblin, Radom, Stalowa Wola, Katowice, Bytom, Poznań, Opole, Wrocław, Warszawa, Kluczbork, Lisie Jamy, Mielec, Krosno, Gliwice, Katowice, Sosnowiec, Wojkowice. I etap – szkolny składał się z 8 pytań, gdzie pytania 1-3 to pytania zamknięte (jednokrotnego wyboru), a pytania 4-8 to pytania otwarte. II Etap – finałowy Konkursu zorganizowany zostanie na terenie portu lotniczego Katowice- Pyrzowice. Port ten, to jeden z najprężniej rozwijających się portów lotniczych w Polsce.

Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku, gdzie zamieszczamy lotnicze ciekawostki i odsyłamy do artykułów, które pomogą przygotowaćsię do konkursu.

Wydarzeniu patronują także: Urząd Lotnictwa Cywilnego, Stowarzyszeniem Technicznych Szkół Lotniczych, Polish Aviation Club/Polski Klub Lotniczy, Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, Sportowy Klub Modelarski Bobrowniki, Katowice Airport, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Fundacja „Smyki na Start”, firma śmigłowcowa AIRCOM.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Wojewoda Śląski Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Śląski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Katowice Katowice, Starosta Powiatu Zawierciańskiego.

Patronami medialnymi są: SAMOLOTY.PL wszystko o lataniu, TVP3 Katowice, dlapilota.pl, Przegląd Lotniczy, portal prtl.pl.

Sponsorem Konkursu jest Śląski Klaster Lotniczy. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Lotnictwo w naszym społeczeństwie zajmuje bardzo ważna rolę, cieszy się dużym szacunkiem i podziwem. Historia naszego lotnictwa, to wspaniałe karty zapisane w dziejach Polski i całego świata. Nie zapominamy też o dynamicznie rozwijającej się gałęzi lotnictwa, jaką jest wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (UAV). Zakres tematyczny obejmuje takie zagadnienia jak:

 • – lotnictwo komunikacyjne,
 • – budowa statków powietrznych,
 • – bezpieczne latanie dronem,
 • – wybitne postaci w historii lotnictwa oraz legendy lotnictwa,
 • – lotnicze przesądy.

Literatura i przydatne strony www: 1. „500 zagadek lotniczych” – Bronisław Dostatni, Jan Zwierzyński 2. Fellner et. al., „Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami”, Katowice 2015 3. Fellner A., Jafernika H, Fellnert R., „Meteorologia w transporcie”, Gliwice 2016 4. RUCIŃSKI, TŁOCZYŃSKI, RUCIŃSKA, TRANSPORT LOTNICZY KONOMIKA I ORGANIZACJA, Gdańsk 2012 5. Balicki W., Kawalec K., Pągowski Z., Szczeciński J., Szczeciński S.: Historia i perspektywy rozwoju napędów lotniczych. Biblioteka Narodowa Instytutu Lotnictwa (zeszyt nr 23), ISBN:83-9239-98-0-4 6. Cymerkiewicz R.:Budowa samolotów 7. www.ulc.gov.pl 8. http://www.pansa.pl/ 9. www.pasażer.pl 10.https://www.facebook.com/followmetraining/ 11. www.dlapilota.pl 12.http://www.lotnictwocywilne.republika.pl/ 13. http://www.swiatdronow.pl/ 14.http://www.samoloty.pl/

Życzenia Wielkanocne

Szanowni Członkowie i Sympatycy,

Niech zajączek szczodry będzie
i z jajeczkiem do Was przybędzie,
niech święconka smaczna będzie,
a w dyngusa woda wszędzie.

Spokojnych, zdrowych i rodzinnych

Świąt Wielkanocnych życzy Wam
Zarząd Polskiego Klubu Lotniczego

wielkanocpkl

Przedstawiciele PKL na konferencji „LOTNICTWO NOWEJ GENERACJI – STRATEGIE, TECHNOLOGIE, ROZWIĄZANIA”,

W dniach 4-5 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „LOTNICTWO NOWEJ GENERACJI – STRATEGIE, TECHNOLOGIE, ROZWIĄZANIA”, organizowana przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A. Patronem branżowym wydarzenia był Polski Klub Lotniczy. Wśród moderatorów byli nasi członkowie:  Jarosław Paszyn, Tomasz Szymczak, Tomasz Balcerzak.

ZOBACZ PROGRAM KONFERENCJI

Konferencja i wystawa są rozwinięciem organizowanej od 10 lat przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy LOTNISKO, której tematyka zogniskowana była na naziemnej infrastrukturze transportu lotniczego i jej rozbudowie.

Zakres tematyczny wydarzenia obejmował wszystkie najbardziej aktualne zagadnienia mające wpływ na rozwój lotnictwa cywilnego i państwowego, innowacyjne rozwiązania technologiczne, infrastrukturalne i organizacyjne, rozwój rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej oraz związany z tym rozwój różnorodnych gałęzi gospodarki, w tym w szczególności przemysłu lotniczego.

Tematyka:

• Rozwój przemysłu lotniczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – perspektywy i kierunki współpracy kooperacyjnej

• Siły Powietrzne i lotnictwo Wojsk Lądowych w Planach Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP –wymagania techniczno-taktyczne i dostępne technologie

• Rozwój rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – kierunki rozwoju i trendy

• Innowacyjne technologie i trendy w rozwoju konstrukcji statków powietrznych

• Bezpieczeństwo ruchu lotniczego – rozwiązania prawne, organizacyjne i techniczne

• Infrastruktura lotnisk – rozwiązania na rzecz obsługi statków powietrznych oraz bezpieczeństwa

• Porty lotnicze nowej generacji – rozwiązania organizacyjne i techniczne dla budowy przewagi konkurencyjnej lotnisk różnej wielkości

• Kształcenie kadr lotnictwa państwowego i cywilnego – wymagania, rozwiązania technologiczne i organizacyjne

Więcej informacji na stronie https://www.facebook.com/events/1383924448284358/

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.