Konferencja LOTNICTWO NOWEJ GENERACJI – STRATEGIE, TECHNOLOGIE, ROZWIĄZANIA

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniach 4-5 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja i Wystawa LOTNICTWO NOWEJ GENERACJI – STRATEGIE, TECHNOLOGIE, ROZWIĄZANIA, organizowana przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A. Patronem branżowym wydarzenia jest Polski Klub Lotniczy.

 

ZOBACZ PROGRAM KONFERENCJI

 

Konferencja i wystawa są rozwinięciem organizowanej od 10 lat przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy LOTNISKO, której tematyka zogniskowana była na naziemnej infrastrukturze transportu lotniczego i jej rozbudowie. Współorganizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie – kuźnia kadr lotnictwa państwowego i cywilnego oraz jeden z najważniejszych symboli polskiego lotnictwa wojskowego.

 

Zakres tematyczny wydarzenia obejmuje wszystkie najbardziej aktualne zagadnienia mające wpływ na rozwój lotnictwa cywilnego i państwowego, innowacyjne rozwiązania technologiczne, infrastrukturalne i organizacyjne, rozwój rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej oraz związany z tym rozwój różnorodnych gałęzi gospodarki, w tym w szczególności przemysłu lotniczego.

 

Tematyka:

• Rozwój przemysłu lotniczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – perspektywy i kierunki współpracy kooperacyjnej

• Siły Powietrzne i lotnictwo Wojsk Lądowych w Planach Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP –wymagania techniczno-taktyczne i dostępne technologie

• Rozwój rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – kierunki rozwoju i trendy

• Innowacyjne technologie i trendy w rozwoju konstrukcji statków powietrznych

• Bezpieczeństwo ruchu lotniczego – rozwiązania prawne, organizacyjne i techniczne

• Infrastruktura lotnisk – rozwiązania na rzecz obsługi statków powietrznych oraz bezpieczeństwa

• Porty lotnicze nowej generacji – rozwiązania organizacyjne i techniczne dla budowy przewagi konkurencyjnej lotnisk różnej wielkości

• Kształcenie kadr lotnictwa państwowego i cywilnego – wymagania, rozwiązania technologiczne i organizacyjne

 

Dotychczas przyznane patronaty honorowe: Pan Paweł Soloch, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego; Pan Andrzej Maciejewski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Pan Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej; Pan Jerzy Meysztowicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Swój udział w tym wydarzeniu zapowiedzieli parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, Sił Zbrojnych, Policji, portów lotniczych, linii lotniczych, firm handlingowych, uczelni wyższych, instytutów naukowo-badawczych oraz innych podmiotów profesjonalnie związanych z rozwojem i wykorzystaniem lotnictwa cywilnego i państwowego.

 

Zapraszamy Państwa do zaprezentowania podczas tego wydarzenia – zarówno w części konferencyjnej jak i w ramach wystawy technologii – swoich produktów, usług, osiągnięć, planów i potencjału kooperacyjnego. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż referaty wygłoszone podczas konferencji mogą zostać opublikowane w publikacji pokonferencyjnej. Więcej informacji już wkrótce oraz na stronie http://www.lotnictwo.ztw.pl/

PKL na Economic Security Forum ECONSEC 2017

Zapraszamy na II edycję Economic Security Forum ECONSEC 2017, które odbędzie się w Warszawie w Hotelu Marriott w dniu 16 marca 2017 roku. Temat przewodni Forum brzmi: „BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I GOSPODARCZE WOBEC CYBER ZAGROŻEŃ”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele naszego stowarzyszenia.

 

Intencją organizatora Forum jest zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa kraju w kontekście ataków cybernetycznych i terrorystycznych z naciskiem na bezpieczeństwo gospodarcze, energetyczne i militarne. Pragniemy, aby zaproszeni goście: politycy, przedstawiciele biznesu, nauki i ekonomiści przeprowadzili dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z cyber zagrożeń z uwzględnieniem zabezpieczenia infrastruktury krytycznej (Narodowy Program Infrastruktury Krytycznej), stanu prawnego (Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Dyrektywa NIS) oraz odnieśli się do rozwoju czynnika technologicznego i ludzkiego w zakresie budowania bezpieczeństwa. Tematyka bezpieczeństwa kraju wobec cyber zagrożeń została nieprzypadkowo wybrana na temat przewodni tegorocznej edycji Forum. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, sieci telekomunikacyjnych, pewność zaopatrzenia w surowce, rozwój technologiczny, gwarancja bezpieczeństwa granic, partnerstwo publiczno-prywatne, to najważniejsze zagadnienia przewidziane w debatach. Bezpieczeństwo wobec cyber zagrożeń to także wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Rząd Polski, UE i NATO, a tym samym doskonały temat przewodni zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję.

 

Więcej na stronie http://econsec.pl/informacje/  oraz https://www.facebook.com/events/1380476671994472/?active_tab=about.

 

W panelu 3 znajduje się lotniczy temat „Drony – bezzałogowe systemy latające dziś i jutro. Regulacje prawne, technologia i przemysł, możliwości dla biznesu”.

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele naszego stowarzyszenia.

 

Implementacja PBN w Polsce: przepisy i informacje o Performance Based Navigation w jednym miejscu

Zachęcamy do zapoznania się przepisami, wytycznymi, prezentacjami i informacjami na temat nawigacji opartej na charakterystykach (PBN – Performance Based Navigation), które pojawiły się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

W zakładce „Personel lotniczy” dodano nową podzakładkę pod nazwą PBN – Performance Based Navigation. Stworzenie nowej podzakładki ma na celu ułatwienie wdrażania wymagań rozporządzenia UE nr 2016/539 obejmujących szkolenie i wydawanie uprawnień PBN pilotom wykonującym loty z wykorzystaniem nawigacji obszarowej opartej na charakterystykach (PBN).

 

Wprowadzenie nowych wymagań dla pilotów oraz organizacji szkoleniowych jest konsekwencją decyzji Komisji Europejskiej o przeniesieniu odpowiedzialności za przygotowanie pilotów do wykonywania operacji w oparciu o PBN z przewoźników na samych pilotów i ośrodki szkolenia lotniczego.

 

W zakładce znaleźć można ww. przepisy, informacje dla zatwierdzonych organizacji szkoleniowych zamierzających dostosować zakres swoich szkoleń do nowych wymagań, informacje dla pilotów zamierzających potwierdzić lub uzyskać kwalifikacje w zakresie wykonywania lotów z wykorzystaniem PBN, jak również ciekawe materiały źródłowe i szkoleniowe dotyczące PBN (Performance Based Navigation – nawigacji opartej na charakterystykach). Zachęcamy do odwiedzenia strony: http://ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/pbn

Podziękowania dla E. Wiszniewskiej

W imieniu wszystkich członków Polskiego Klubu Lotniczego, Zarząd pragnie złożyć serdeczne podziękowania p. Elżbiecie Wiszniewskiej, która w sposób profesjonalny wywiązywała się z funkcji sekretarza PKL. Pani Elżbiecie dziękujemy za wieloletnią współpracę, inicjatywę, zaangażowanie i oddanie. Życzymy dalszych sukcesów.

Zarząd Polskiego Klubu Lotniczego

Wspomnienie o Janie Smajdorze.

Ze smutkiem i żalem pożegnaliśmy Członka naszego Klubu – ppłk. pilota mgr Jana Smajdora, długoletniego instruktora i kapitana PLL LOT oraz wieloletniego pracownika ULC. Odszedł przedwcześnie 27 stycznia br.

Był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Latał na myśliwskich samolotach naddźwiękowych (Mig-21) i komunikacyjnych (An-24, Tu-134, Ił-62, B-767) I w powietrzu spędził ok. 20 tys. godzin. W PLL LOT w latach 1975-2007 pełnił także różne funkcje kierownicze i instruktorskie m.in. Szefa Pilotów na samolotach IŁ-62, wykładowcy z zakresu psychologii lotniczej m.in. Crew Resources Management dla pilotów i instruktorów. Współuczestniczył w organizacji pierwszych w historii LOT-u przelotów nad Biegunem Północnym do Anchorage na Alasce. Z okazji 70-lecia PLL LOT w 1999 r. prowadził poczet sztandarowy przewoźnika w pierwszej mszy swietej w Katedrze pw. Św. Patryka w Nowym Jorku. Napisał wiele artykułów publikowanych w Biuletynach Bezpieczeństwa dla załóg lotniczych PLL LOT z zakresu SMS, CRM i HF oraz prezentacji multimedialnych na Krajowych Konferencjach Bezpieczeństwa Lotów (2009-2012), w Akademii Obrony Narodowej i Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2009 r. pracował w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego jako doradca Prezesa ds. bezpieczeństwa lotów. Wykładał na Uczelni Łazarskiego na studiach pn. “Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)”. Był członkiem Zarządu Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Należał do Komitetu Budowy Pomnika “Chwała Lotnikom Polskim”.

Aktywnie uczestniczyl w pracach Polskiego Klubu Lotniczego. Był zawsze pomocny, koleżeński i uśmiechnięty. Będzie nam Go bardzo brakowało.

Członkowie PKL współautorami raportu „Rynek dronów w Polsce. Świt w dolinie śmierci”

Czemu drony są częścią Przemysłu 4.0? Jak wygląda rynek szkoleń operatorów UAV w Polsce? Ile firm działa w sektorze? Kto tu rządzi? Odpowiedź na te i wiele innych pytań znajduje się w najnowszym raporcie z badań „Rynek dronów w Polsce. Świt w dolinie śmierci”. Wśród autorów raportu znaleźli się członkowie naszego stowarzyszenia: Ewa Stopyra, Adam Mańka oraz Radosław Fellner.

 

POBIERZ STRESZCZENIE RAPORTU  „Rynek dronów w Polsce. Świt w dolinie śmierci”

 

Raport składa się z 126 stron wysokiej klasy analiz i komentarzy, w których eksperci zmierzyli się z takimi zagadnieniami, jak:

– W jakim stopniu internet rzeczy wpłynie na rynek bezzałogowców?
– Jakie znaczenie dla przyszłości rynku ma unijna koncepcja U-Space?
– Na jakich zasadach korzysta się z dronów w Niemczech?
– Jakie są główne obszary zastosowań dronów, wyzwania technologiczne i bariery prawne?
– Jaki potencjał mają rodzime firmy i instytucje naukowe?
– Jakie są trendy rynkowe?

Raport można zamawiać za pośrednictwem strony http://www.5zywiolow.pl/dowyb/rynek-dronow-w-polsce-swit-w-dolinie-smierci/

 

Rynek można podzielić pod kątem dominującej działalności: handel, produkcja i usługi, w tym szkolenia. Chociaż wciąż dominuje handel (55% w 2016 r; 62% w 2015 r.), to istotny wzrost obserwujemy w usługach (33% w 2016 r.; 17% w 2015 r.), ale zarazem odnotowujemy spadek w krajowej produkcji dronów (12% w 2016 r.; 21% w 2015 r.). Wynika to z braku w roku 2016 znaczących zamówień z armii i innych służb mundurowych. Firmy, które budują swoje zdolności technologiczne z myślą o zastosowaniach wojskowych odczuły to w roku 2016 boleśnie.

Rynek dronów 2016

W naszym badaniu rynku uwzględniliśmy 288 firm (w poprzednim roku 140), dla których drony są podstawowym narzędziem w działalności gospodarczej. Notabene liczbę firm i instytucji działających na rynku dronów i na jego rzecz szacujemy łącznie na 400. Zdecydowana większość świadczy usługi fotograficzne lub prowadzi działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Tak jest zresztą w innych krajach. To na razie dominujący pomysł na drony.

 

Jednakże nasze zainteresowanie przyciągają zwłaszcza firmy i ośrodki badawczo rozwojowe, poszukujące z użyciem dronów i innych nowych technologii w rozwiązań systemowych zarówno w biznesie, jak i w usługach sektora publicznego. Ci przedsiębiorcy już myślą kategoriami innowacyjnej gospodarki, którą niekiedy określa się umownie 4.0. Rozumieją, że drony wypełniają lukę technologiczną między rozwiązaniami naziemnymi a technikami satelitarnymi i kosmicznymi w zakresie pozyskiwania i analizy informacji. To grupa ok. 50 firm i instytutów badawczo-rozwojowych.

Operatorzy dronów - świat

Spotkanie Świąteczne w PKL

2016-wigilia-f-1

I znowu zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Członkowie Polskiego Klubu Lotniczego oraz osoby zaproszone po raz kolejny spotkali się w stylowym wnętrzu Klubu Profesorskiego Uczelni Łazarskiego.

 

Na tym uroczystym spotkaniu 20 grudnia br., kilkudziesięciu sympatyków lotnictwa i specjalistów z branży lotniczej, jak co roku, podzieliło się opłatkiem. Atmosfera Świąt i przełomu roku szczególnie sprzyja integracji środowiska, co jest jednym z celów działalności Klubu. Życzeniom oraz przyjacielskim rozmowom towarzyszyły najpiękniejsze polskie kolędy.

Prezes PKL Tomasz Szymczak, w imieniu całego Zarządu, podziękował Członkom Wspierającym:Instytutowi Lotnictwa oraz Kancelarii Prawniczej Kruk i Wspólnicy za wsparcie i współpracę, następnie podsumował w skrócie dokonania Klubu w mijającym roku oraz przypomniał plany na przyszły rok.
PKL obejmie patronatem i weźmie udział w najważniejszych konferencjach lotniczych i transportowych w Polsce, zamierza być aktywny jak dotąd w konsultacjach społecznych przygotowywanej legislacji oraz zwiększyć swoją obecność w mediach z opiniami eksperckimi. Prezes Szymczak zapowiedział dalsze zacieśnienie współpracy z organami administracji państwowej i szerszą popularyzację problematyki lotniczej oraz integracji środowiska lotniczego. PKL będzie też chciał wykorzystać fakt wpisania Stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców.

Klub życzy Polakom związanym z lotnictwem powodzenia w realizacji planów zawodowych oraz Radosnych Świąt i Pomyślnego Nowego Roku.

Jaki będzie 2017 dla branży dronów?

Co nam przyniesie 2017 r. jeśli chodzi o bezzałogowe statki powietrzne (UAV)? Z tym tematem zmierzył się wiceprezes PKL-u Radosław Fellner. Jego artykuł pt.  „2017 – ROK WIELKICH ZMIAN W BRANŻY DRONÓW?” udostępniamy dzięki życzliwości portalu Świat dronów.

 

Rok 2017 zapowiada się interesująco dla podmiotów szkolących, producentów, operatorów UAV czy samej władzy lotniczej. Co nas czeka? Na jakie wydarzenia warto już teraz zwrócić uwagę? Czy zmieni się prawo? Nad czym będzie debatować Unia Europejska? Zapraszam do lektury artykułu pt. „2017 – ROK WIELKICH ZMIAN W BRANŻY DRONÓW?”.

Pożegnanie Association of European Airlines- artykuł na PRTL.pl

AEA – organizacja zrzeszająca zdecydowaną większość europejskich linii sieciowych, w tym LOT, podjęła decyzję o natychmiastowym zaprzestanie działalności. Najpóźniej do końca tego roku ma nastąpić jej formalne rozwiązanie.

Poprzedniczka AEA – Air Research Bureau – zostało założone przez czterech dużych przewoźników: Air France, KLM, Sabenę i Swissair w roku 1952. Dołączały do niego kolejne linie. Zmieniło nazwę, najpierw na European Airlines Research Bureau, a potem, w roku 1973, na Association of European Airlines (AEA).

AEA stała się, tak naprawdę organizacja lobbystyczną, o wysokim statusie (high profile), a o kierunkach jej działalności i strategii działania decydowali szefowie linii lotniczych.

Ma niewątpliwe osiągnięcia związane z wdrażaniem w transporcie lotniczych najnowszych technologii, przede wszystkim, informatycznych. AEA zainicjowała działania zmierzające do stworzenia wielkich, globalnych systemów dystrybucyjnych, których „sercem” były systemy rezerwacyjne – Amadeusz i Galileo. Pierwszymi udziałowcami Amadeusza byli czterem członkowie AEA – Lufthansa, Air France, Iberia i SAS.

W późniejszym okresie organizacja ta miała ogromny udział we wprowadzeniu biletu elektronicznego i samoobsługowych drukarek kart boardingowych.

Prawie trzydzieści lat temu, jako pierwsza, AEA lobbowała za stworzenie europejskiego wspólnego systemu kontroli powietrznej – „ Single Sky for Europe”. Miała bardzo duży wpływ na sformułowanie zasad wspólnego europejskiego rynku lotniczego – w ramach Unii Europejskiej oraz na kształt kluczowego porozumienia o „otwartym niebie” – UE-USA.

Wspólny europejski rynek lotniczy zdecydowanie umocnił pozycję AEA. Stała się praktycznie jedynym reprezentantem linii lotniczych krajów UE w relacjach z Brukselą.

Skoro miała takie osiągnięcia i była tak ważna, to dlaczego zakończyła działalność?

Zadecydowały o tym dwa zjawiska. Pojawienie się tanich linii, które przejmowały coraz większą część europejskiego rynku lotniczego. Od kilku lat ich udział w przewozach w ramach Europy jest większy niż linii sieciowych. Tanie linie stworzyły własną organizację ELFAA (European Low Fare Airlines Association). Drugie zjawisko to rosnące rozdźwięki pomiędzy największymi liniami tradycyjnymi. Ich zdecydowana różnica poglądów dotyczących potrzeby interwencji UE, skierowanej przeciwko przewoźnikom z rejonu Zatoki Perskiej, którzy zdaniem, dwóch wielkich grup LH i AF/KL, korzystają z nieuprawnionego wsparcia finansowego ze strony swoich rządów, doprowadziła do wyjścia z AEA IAG (BA&Co).

Raczej w symbolicznym, niż „realnie biznesowym geście” IAG przystąpiło do ELFAA, ale ostateczny cios zadało pięciu największych europejskich przewoźników – trzy wielkie grupy sieciowe: LH, AF/KL oraz IAG i dwóch tanich gigantów – Ryanair i easyJet. Stworzyli oni A4E (Airlines for Europe).

Było oczywiste, że organizacja ta będzie miała charakter lobbystyczny i to ona przejmie na siebie rolę reprezentanta wspólnych interesów europejskich przewoźników zarówno tradycyjnych, jak i tanich.

Pierwsza poddała się ELFAA, która zaprzestała działalności, bez specjalnego rozgłosu, już 31.08.2016.

Teraz przyszła pora na AEA. Co oznacza ta nowa sytuacja?

Niewątpliwie siła lobbystyczna A4E będzie większa niż poprzednich organizacji. Decyduje o tym członkostwo w niej wszystkich gigantów.

Pole działania A4E będzie, najprawdopodobniej, inne niż AEA, gdyż ograniczy się do spraw, w których te wszystkie linie mają te same lub zbliżone interesy – na przykład kwestie podatkowe, prawa pracy lub też zmniejszania kosztów kontroli nawigacyjnej.

Sposób, w jaki A4E została stworzona wskazuje, że jeszcze większa będzie w tej organizacji dominacja gigantów. Mniejsze linie będą korzystały z rezultatów jej działalności tylko wtedy, gdy ich interesy i interesy dominatorów będą wspólne.

Obecnie do A4E, obok wspomnianej wielkiej piątki, należą też: Aegean, Air Baltic, Finnair, Icelandair, Jet2com, Norwegian, TAP i Volotea. Jak widać bardzo zróżnicowane, pod względem modeli biznesowych, towarzystwo. Po rozwiązaniu AEA, do A4E przystąpi, niewątpliwie, wielu nowych członków. Być może i PLL LOT.

Przy tej okazji ktoś mógłby spytać o przyszłość aliansów lotniczych. Czy przypadkiem nie grozi im los AEA i ELFAA? Naszym zdaniem, przynajmniej w kilkuletniej perspektywie, raczej nie.

Ich realne, handlowo-strategiczne znaczenie maleje, i będzie maleć, ale nadal spełniają wiele pożytecznych ról, i co najważniejsze, nie ma ich kto zastąpić.

Rosnąć będzie znaczenie bardzo bliskiej współpracy handlowej, które obecnie ma formę umów Joint Venture, pomiędzy gigantami. A w „poczekalni” jest już nowe zjawisko – bliska współpraca handlowa wielkich grup linii sieciowych i tanich liderów. Pisaliśmy o tym wielokrotnie.

Uwaga: koniec działalności AEA oznacza brak możliwości publikowania naszego cotygodniowego, poniedziałkowego raportu o wynikach przewozowych linii sieciowych. Niemożliwe też będzie przygotowywanie rozbudowanego raportu „Barometr Europa”, gdyż, w znacznym stopniu, oparty był na danych AEA. Aby, choć częściowo go zastąpić, rozbudujemy „Barometr lotniska europejskie”, który będzie składał się z dwóch części oraz postaramy się opracowywać comiesięczny raport zawierający wyniki przewozowe tych linii, które je publikują. Chodzi przede wszystkim o spółki giełdowe, takie jak Ryanair czy też easyJet.

Marek Serafin
PRTL.pl

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.