Jak zarządzać bezpieczeństwem w lotnictwie

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zaprasza na jedyne na rynku studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie SMS (Safety Management System). Miejsca na ten unikalny kierunek są limitowane, zatem warto jak najszybciej zainteresować się tegoroczną rekrutacją. Zapisy już się rozpoczęły i potrwają do końca września.

Kwestie prawno – menadżerskie związane z lotnictwem to jeden z najbardziej specjalistycznych obszarów, w których Uczelnia Łazarskiego kształci podyplomowo. Wśród programów dedykowanych temu sektorowi, Akademia Transportu Lotniczego przy Centrum Kształcenia Podyplomowego prowadzi m.in. kierunek „Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)”. Wykładają na nim wybitni specjaliści z tej dziedziny, którzy sami ukończyli szereg branżowych szkoleń. Ich wiedza i doświadczenie stanowią podstawę przekrojowego programu, nastawionego na rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych i studium przypadków.

Oferowany przez nas kierunek dedykowany jest osobom z branży lotniczej, które zainteresowane są poszerzaniem swoich kompetencji w kierunku wąskiej specjalizacji, jaką jest zarządzanie bezpieczeństwem. Nasi słuchacze to w większości kadra zarządzająca przedsiębiorstwami lotniczymi, w tym lotniskami, przewoźnikami i ośrodkami szkoleniowymi. Program studiów jest kompleksowy i dopracowany w najmniejszych szczegółach. Jakość kształcenia jest dla nas absolutnym priorytetem, co potwierdza współpraca z takimi instytucjami branżowymi, jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Polski Klub Lotniczy czy Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wysoki poziom merytoryczny i wiarygodność zapewniają nam zainteresowanie słuchaczy z całego kraju – podkreśla dr Anna Konert, kierownik studiów z Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Wśród zagadnień, które przewiduje program studiów, znajdują się m.in. kwestie związane z prawem lotniczym, czynnikiem ludzkim, polityką i promocją bezpieczeństwa, identyfikacją zagrożeń, badaniem zdarzeń lotniczych czy zarządzaniem ryzykiem.

Organizatorzy studiów dołożyli wszelkich starań by przekazywana wiedza miała możliwie przystępny charakter. Zajęcia prowadzone są w sposób nowoczesny, z wykorzystaniem multimedialnych narzędzi, a także z możliwością aktywnego udziału słuchaczy. Taką formułę studiów umożliwiają kameralne grupy – na roku dostępnych jest tylko 60 miejsc.

Szczegółowe informacje dotyczące kadry oraz kierunku i warunków rekrutacji znaleźć można na stronie: http://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-transportu-lotniczego/zarzadzanie-bezpieczenstwem-w-lotnictiwe-sms/.

Konferencja z udziałem Simona McNamara

Na zaproszenie Polskiego Klubu Lotniczego przyjeżdża do Warszawy pan Simon McNamara – dyrektor generalny Europejskiego Związku Przewoźników Regionalnych (ERAA)

W dniu 25 czerwca o godzinie 11:00 w Uczelni Łazarskiego przy ulicy Świeradowskiej 43 w Warszawie spotka się z członkami Klubu na wyjątkowym spotkaniu – konferencji poświęconej sytuacji i perspektywom rozwoju europejskich linii regionalnych i portów regionalnych.

Jesteśmy przekonani, że wystąpienie pana McNamary i dyskusja na ten tak aktualny teraz temat będą interesujące i prowokujące do przemyśleń, decyzji i działań dla zabezpieczenia rozwoju linii i portów regionalnych na naszym polskim rynku ku pożytkowi pasażerów i regionów.

Dla zapewnienia najwyższego poziomu merytorycznego dyskusji, zaprosiliśmy do współorganizowania tego spotkania Związek Regionalnych Portów Lotniczych. Liczymy, że to początek owocnej współpracy z ZRPL.
ch.

W przypadku pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt na adres mailowy kontakt@pkl.org.pl.

Zarząd PKL

Bezzałogowe statki powietrzne – aspekty praktyczne

W dniu 29 maja w Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się konferencja pt. “Bezzałogowe statki powietrzne – aspekty praktyczne”, której Polski Klub Lotniczy miał przyjemność być patronem.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Transportu Lotniczego UŁ kierowany przez dr Annę Konert, wchodzącą jednocześnie w skład zarządu PKL. Konferencja była więc dodatkową okazją popularyzacji działalności naszego Klubu.

Polski Klub Lotniczy ma przyjemność zaproponować swoim Członkom następujący plan spotkań do końca 2014 roku


Temat: Obecne miejsce i perspektywy rozwoju linii regionalnych w Europie
Spotkanie z szefem European Regional Airlines Association Mr. Simon McNamara
Termin: maj/czerwiec br.

Temat: Znaczenie przewoźników niskokosztowych dla polskich portów i dla kraju
Spotkanie z przedstawicielem niskokosztowej linii lotniczej

Temat: Jaka przyszłość dla globalnych sojuszów linii lotniczych? Recepta na sukces?
Spotkanie z przedstawicielem wiodącej linii lotniczej tradycyjnej

Temat: Obecność przewoźników z Zatoki Perskiej w Polsce.
Spotkanie z przedstawicielami wiodącego przewoźnika bliskowschodniego.

Ze względu na udział renomowanych prelegentów ze świata lotniczego zastrzegamy sobie możliwość zmian w w/w planie.

Spotkania nieformalne członków Klubu
Propozycja spotkań, które będą okazją do dyskusji i integracji środowiska lotniczego w atmosferze spotkania towarzyskiego i w przeznaczonym specjalnie dla Członków PKL atrakcyjnym lokalu. O miejscu i terminie pierwszego takiego spotkania poinformujemy wkrótce na stronie www.pkl.org.pl

Wywiad z Prezesem PKL

W dniu 23 kwietnia br. Prezes Polskiego Klubu Lotniczego Tomasz Balcerzak udzielił wywiadu o roli i planach PKL dla specjalistycznego portalu dlapilota.pl . Celem Stowarzyszenia jest integracja szeroko rozumianego środowiska lotniczego w Polsce i mamy nadzieję, że popularyzacja PKL na portalu dla pilotów pomoże zachęcić personel latający do aktywnej współpracy z nami i zasilenia szeregów członków.
Zachęcamy do lektury wywiadu!

Wywiad dostępny pod adresem:
dlapilota.pl/wiadomosci/dlapilota/polski-klub-lotniczy-w-polsce-takie-stowarzyszenie-jest-szczegolnie-potrzebne

Pierwsze, otwarte spotkanie Polskiego Klubu Lotniczego

W dniu 20.03.2014, w auli uczelni Łazarskiego odbyło się pierwsze, otwarte spotkanie Polskiego Klubu Lotniczego. Głównym punktem spotkania były dwie prezentacje przedstawione przez Pana Jacka Krawczyka, Przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, ciała doradczego przy Unii Europejskiej.

 

Dotyczyły one dwóch bardzo aktualnych tematów – nowych regulacji unijnych o zasadach przyznawania pomocy publicznej w transporcie lotniczym oraz programu SES II (Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej). Prezentacje te można już znaleźć na naszym portalu.

 

We wstępie do prezentacji Pan Jacek Krawczyk zwrócił uwagę na dwa zasadnicze tematy, jeden ogólnoeuropejski a drugi nasz lokalny, polski:

– nowe przepisy unijne mają być antidotum, przynajmniej częściowym, na rozszerzanie się obszaru nierejestrowanej pomocy publicznej w transporcie lotniczym. Upolitycznienie i nadmierna regionalizacja polityki transportowej, przede wszystkim w odniesieniu do decyzji o inwestycjach infrastrukturalnych doprowadziły do nadmiernej przepustowości lotniskowej w wielu częściach/regionach Europy. Konsekwencją tego jest rosnąca konkurencja pomiędzy lotniskami, przybierająca formy mniej lub bardziej ukrytej „pomocy” finansowej dla linii lotniczych, po to, aby zachęcić je do wykonywania tam operacji. Według ostrożnych estymacji nowe regulacje powinny spowodować, w ciągu najbliższych 10 lat oszczędności w wydawaniu środków publicznych na poziomie 2.35 mld EUR.
– zdecydowanie za małą polską aktywność w UE w sprawach dotyczących transportu lotniczego. Powinna mieć ona miejsce już na etapie przygotowywania konkretnych regulacji, gdyż wtedy można mieć wpływ realny wpływ na ich ostateczny kształt. Nasi przedstawiciele za mało aktywnie uczestniczą na przykład w takich projektach jak SESAR, które angażuje ogromne środki unijne (30 mld EUR) do przygotowania „bazy technologicznej dla programu SES II”. Nie jesteśmy też aktywni w negocjacjach handlowych UE-USA, a dotyczą one też ważnych dla nas spraw związanych z transportem lotniczym. Zdaniem Pana Jacka Krawczyka, Polska nie wykorzystuje w pełni szans na odgrywanie, w kwestiach dotyczących transportu lotniczego, roli lidera regionalnego.

 

W pierwszej części spotkania uczestniczył Pan Bartłomiej Bodio, Przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. Transportu Lotniczego i Gospodarki Morskiej. Zadeklarował on wolę pełnej współpracy z Polskim Klubem Lotniczym, który ma szanse odgrywać znaczącą i pozytywną rolę w dyskusjach dotyczących najważniejszych dla transportu lotniczego spraw.

 

Osoby zainteresowane tematami omawianymi przez Pana Jacka Krawczyka zachęcamy do zapoznania się z jego prezentacjami, jak również do wypowiadania własnych opinii w tych sprawach.

 

Prezentacje Pana Jacka Krawczyka

 

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej. Celem Polskiego Klubu Lotniczego jest:

Kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz zainteresowanych instytucji o roli lotnictwa dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturalnego państwa.
Integracja środowiska lotniczego.
Promowanie rozwoju lotnictwa, szkolenia i kształcenia lotniczego.
Upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy o lotnictwie, rynku lotniczym oraz lotniczych procesach i programach realizowanych w ramach Unii Europejskiej oraz na świecie
Wspieranie procesów legislacyjnych na poziomie eksperckim.


Cele Polskiego Klubu Lotniczego są realizowane poprzez:

Współpracę z szeroko pojętym środowiskiem lotniczym, instytucjami publicznymi, instytutami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą.
Inicjatywy na rzecz zrównoważonego i harmonijnego rozwoju polskiej branży lotniczej.
Prezentowanie stanowisk wobec władz publicznych w procesie stanowienia prawa, strategii i planów rozwoju lotnictwa w Polsce i w UE.
Organizowanie regularnych spotkań ze znaczącymi osobami z branży lotniczej, gośćmi polskimi i zagranicznymi.
Prowadzenie informacji naukowo-technicznej oraz prac w zakresie studiów i analiz, działalność wydawniczą oraz działalność w zakresie organizacji szkoleń, konferencji i targów.
Współpracę z innymi organizacjami tego typu w Europie i na świecie.

 

Marek Serafin

 

Zaproszenie na inaugurację działalności Polskiego Klubu Lotniczego

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu inaugurującym działalność Polskiego Klubu Lotniczego (PKL).

 

PKL stawia sobie za cel być platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii i dlatego już pierwsze nasze spotkanie poświęcone będzie istotnemu dla tego rynku w ostatnim czasie zagadnieniu pomocy publicznej dla lotnisk i innych podmiotów z branży lotniczej.

 

Ostatnie decyzje Komisji Europejskiej, propozycje nowych rozwiązań prawnych, a także toczące się postępowanie wobec PLL LOT każe zastanowić się nad możliwościami i zasadnością inwestowania publicznych pieniędzy w rozwój sektora lotniczego. Pytanie staje się tym bardziej istotne, że obecne propozycje zapisów programowych znacząco ograniczają możliwość korzystania bezpośrednio przez podmioty z sektora z funduszy unijnych w nowym okresie programowania.

 

Wprowadzenia do dyskusji dokona pan Jacek Krawczyk – wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i pan poseł Bartłomiej Bodio – członek sejmowej Komisji Infrastruktury.

 

Mamy nadzieję, że udział szerokiego grona osób zainteresowanych przyszłością branży lotniczej w Polsce w dyskusji pozwoli przybliżyć uczestnikom spotkania te zagadnienia i przedstawić je z różnych punktów widzenia.

 

Spotkanie odbędzie się 20 marca 2014 roku na Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ulicy Świeradowskiej 43 w sali numer 58. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:00.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zarząd PKL

Informacje po Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia z 12. Lutego

W dniu 12 lutego 2014 odbyło się w Warszawie kolejne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Polski Klub Lotniczy (PKL). Było to ważne spotkanie, które nadało tempa końcowym pracom nad ostatecznym kształtem Stowarzyszenia. Przy wymaganej obecności ponad polowy członków PKL

Zgromadzenie podjęło następujące decyzje:

• przyjęto sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2013 i udzielono każdemu członkowi obu organów Stowarzyszenia absolutorium z działalności w ub.r.;

• zatwierdzono regulaminy działania Zarządu oraz Rady;

• przyjęto plan działalności Stowarzyszenia na 2014 rok przedstawiony przez Zarząd;

• przyjęto zasady i procedurę przyjmowania nowych członków.

Zarząd poinformował ponadto o nawiązaniu współpracy z Europejskim Klubem Lotniczym z siedzibą w Brukseli (European Aviation Club) i zawnioskował o przyznanie honorowego członkostwa pani Mia Wouters, dyrektor EAC, co Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie.

W najbliższym czasie przekażemy kolejne informacje dotyczące działalności Polskiego Klubu Lotniczego, w tym zwłaszcza procedurę i zasady przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia.

Zarząd PKL

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.