O nas

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej. Jesteśmy stowarzyszeniem liczącym ponad 40 członków gotowych służyć umiejętnościami, kontaktami i wiedzą z zakresu:

 • szkolenia lotniczego, prawa lotniczego,
 • wykonywania operacji lotniczych i infrastruktury lotniczej,
 • rynku transportowego i prowadzenia lotniczej działalności gospodarczej,
 • implementacji techniki i technologii satelitarnych w lotnictwie,
 • szkolenia i kształcenia lotniczego, promocji i marketingu,
 • bezpieczeństwa („security” i „safety”), analizy ryzyka, systemów jakości,
 • pozyskiwania i prowadzenia międzynarodowych projektów naukowo-badawczych, wdrożeniowych,
 • techniki, wyposażenia i eksploatacji lotniczej.

Jako pierwsza polska organizacja lotnicza podpisaliśmy „European Corporate Just Culture Declaration” mającą na cel budowę atmosfery zaufania. Prowadzimy także działalność wydawniczą oraz w zakresie organizacji szkoleń, konferencji i targów. Mamy już na swoim koncie redakcję unikalnego w skali kraju „Prawno-technicznego leksykonu lotniczego z akronimami”, a także raport “Analiza procesów wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym”. Uczestniczyliśmy w przygotowaniu takich wydarzeń, jak: Forum Lotnicze 2015, konferencja „Bezzałogowe statki powietrzne – wyzwania i doświadczenia”, konferencja AVIA 2015, debata „Ile portów lotniczych jest potrzebnych w Polsce?”, konferencja naukowo-techniczna “Ultralekkie statki powietrzne, wybrane problemy użycia i eksploatacji oraz innowacyjne technologie w systemach bezzałogowych platform latających”. Objęliśmy patronatem I Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej – SMT3P”Jesteśmy partnerem DroneTech 2nd World Meeting, a także Targów Lotnictwa Lekkiego w Kielcach.

Celem Polskiego Klubu Lotniczego jest:

 • Kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz zainteresowanych instytucji o roli lotnictwa dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturalnego państwa.
 • Integracja środowiska lotniczego.
 • Promowanie rozwoju lotnictwa, szkolenia i kształcenia lotniczego.
 • Upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy o lotnictwie, rynku lotniczym oraz lotniczych procesach i programach realizowanych w ramach Unii Europejskiej oraz na świecie
 • Wspieranie procesów legislacyjnych na poziomie eksperckim.

 

Cele Polskiego Klubu Lotniczego są realizowane poprzez:

 1. Współpracę z szeroko pojętym środowiskiem lotniczym, instytucjami publicznymi, instytutami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą.
 2. Inicjatywy na rzecz zrównoważonego i harmonijnego rozwoju polskiej branży lotniczej.
 3. Prezentowanie stanowisk wobec władz publicznych w procesie stanowienia prawa, strategii i planów rozwoju lotnictwa w Polsce i w UE.
 4. Organizowanie regularnych spotkań ze znaczącymi osobami z branży lotniczej, gośćmi polskimi i zagranicznymi.
 5. Prowadzenie informacji naukowo-technicznej oraz prac w zakresie studiów i analiz, działalność wydawniczą oraz działalność w zakresie organizacji szkoleń, konferencji i targów.
 6. Współpracę z innymi organizacjami tego typu w Europie i na świecie.

Polski Klub Lotniczy jest organizacją otwartą dla nowych członków osób fizycznych ale też instytucji, organizacji i firm związanych z branżą lotniczą. Pozostajemy także otwarci na kontakty i współpracę w zakresie lotnictwa z odpowiadającymi organizacjami w Europie i na świecie.  Proponujemy możliwość opracowania: opinii o innowacyjności na potrzeby inwestycji, ekspertyz, studiów i analiz, pomocy dydaktycznych oraz naukowych, innych publikacji.

 

Zasady funkcjonowania Polskiego Klubu Lotniczego reguluje statut stowarzyszenia  dostępny jest pod poniższym adresem: PKL.org.pl/Statut-Stowarzyszenia.pdf


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.