„Kurs doskonalący dla nauczycieli przedmiotów zawodowych specjalności: technik lotniskowych służb operacyjnych i technik eksploatacji portów i terminali”

Centrum Edukacji PRO INWEST – placówka doskonalenia nauczycieli zaprasza na „Kurs doskonalący dla nauczycieli przedmiotów zawodowych specjalności: technik lotniskowych służb operacyjnych i technik eksploatacji portów i terminali”. Kurs kierowany jest do nauczycieli szkół średnich, instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczych, pracowników organizacji lotniczych. Oprócz wykładów i ćwiczeń, kursu uczestnicy poznają aktywizujące metody nauczania oraz otrzymają materiały do wykorzystania na zajęciach (publikacje, formularze, druki, scenariusze zajęć, banki pytań, quizy interaktywne, karty ćwiczeń, mapy lotnicze). Program kursu obejmuje także jeden dzień praktyki w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.
 
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 18.05, zakończenia – koniec czerwca, zjazdy w piątki i soboty.
 
Celem kursu jest przygotowanie i doskonalenie nauczycieli szkół średnich, instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczych oraz pracowników organizacji lotniczych w prowadzeniu przedmiotów zawodowych w specjalnościach: technik lotniskowych służb operacyjnych i technik eksploatacji portów i terminali. W związku z tym, metodami aktywizującymi, intensywnym samokształceniem oraz poprzez praktyczne zajęcia na lotnisku nastąpi uzupełnienie specjalistycznej wiedzy lotniczej. Dodatkowo uwzględniono w programie „Czynnik ludzki w lotnictwie”, który umożliwia uzyskanie istotnego w lotnictwie certyfikatu „Humans Factor”.
 
W ramach szkolenia przewidziano: 74 godziny wykładów i ćwiczeń (po 45 min.) oraz jeden dzień praktyczny w porcie lotniczym, materiały szkoleniowe (do wykorzystania na lekcjach, karty ćwiczeń, scenariusze lekcji, mapy lotnicze, publikacje lotnicze). Kurs odbędzie się pod warunkiem zapisania się grupy minimum 10 osób. Miejsce realizacji szkolenia – Katowice/Gliwice.
 
Zajęcia poprowadzą nauczyciele, członkowie personelu lotniczego, praktycy z wieloletnim doświadczeniem pracy w m.in.: Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Parlamencie Europejskim (Komisja Transportu i Turystyki), Szefostwie Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, firmach lotniczych.
 
Warunki płatności
 
Przelew – płatność zaliczkowa 100% wpłacana najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na wskazane przez nas konto: PKO BP SA o/Bytom 56 1020 2368 0000 2202 0025 1363.
 
Cena 1200,00 PLN za osobę. Cena kursu uwzględnia:
– przeprowadzenie zajęć i wynagrodzenia prowadzących
– koszty wynajmu pomieszczeń na zajęcia i praktyki
– materiały szkoleniowe dla uczestników
– zaświadczenia
– koszt delegacji wykładowcy
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: +48 32 209 05 32 (w godzinach 7.00 do 15.00) pro-inwest@pro-inwest.org

Pro-Inwest, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice.