Galeria

  • Galeria »
  • Konf. międzyn. prawo lotnicze 22-23.04.2016 z udziałem Profesorów: Laura Pierallini, Pablo Mendes de Leon, Stephan Hobe i Anna Konert

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.