Dyskusja nad transportem inermodalnym w Polsce 24.09.2015

Polski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej.