Druga część Walnego Zgromadzenia Członków PKL

Zarząd Polskiego Klubu Lotniczego wznawia po przerwie obrady Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Klubu Lotniczego.
Obrady odbędą się 29 czerwca br. o godz. 18:00 w auli nr 130 w Uczelni Łazarskiego ul. Świeradowska 43 w Warszawie.
Porządek obrad to:
1. Zatwierdzenie Planu Działalności na 2015 rok;
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie zarządu Stowarzyszenia.