Wszystkie wpisy, których autorem jest Jarosław Paszyn

DWUNASTA NOC W INSTYTUCIE LOTNICTWA

 

 

Ruszyła bezpłatna rejestracja na 12. „Noc w Instytucie Lotnictwa”

6 października 2023 roku rusza 12. „Noc w Instytucie Lotnictwa”. Po raz pierwszy organizatorzy uruchomili system obowiązkowej, bezpłatnej rejestracji dla odwiedzających – wejściówki można zdobyć poprzez oficjalną stronę imprezy.

„Noc w Instytucie Lotnictwa” to największa w Polsce nocna impreza edukacyjna, której celem jest popularyzacja sektora lotniczego i kosmicznego w Polsce oraz promocja zawodów inżynierskich.

Każdego roku rośnie liczba odwiedzających „Nocy w Instytucie Lotnictwa” oraz zainteresowanie mediów. W poprzedniej, jedenastej edycji, Instytut odwiedziło ponad 58 tys. osób w zaledwie 6 godzin. Łącznie do Instytutu zawitało dotychczas ponad 360 tys. osób.

W ramach imprezy, poza wystawą statyczną prezentowaną na zewnątrz, planowane są liczne wydarzenia towarzyszące. Odwiedzającym zostaną udostępnione także niedostępne na co dzień laboratoria.

Ta jedyna noc w roku będzie rzadką okazją zwiedzenia Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w Warszawie.

Z uwagi na nową formułę wejścia na imprezę, organizator przygotował zestaw pytań i odpowiedzi dotyczący rejestracji.

Dlaczego muszę się rejestrować?

Obowiązek rejestracji związany jest z wewnętrznymi regulacjami bezpieczeństwa organizatora oraz prewencją związaną z sytuacją geopolityczną w regionie.

Kto musi się zarejestrować?

Wszyscy odwiedzający oraz przedstawiciele mediów.

Wystawcy imprezy zostali już zweryfikowani poprzez wcześniejszą rejestrację.

UWAGA:

 • Osoby poniżej 16. roku życia są zgłaszane w formularzu przez swojego opiekuna (podajemy imię, nazwisko i wiek podopiecznych).
 • Osoby, które w dniu imprezy mają ukończone 16 lat rejestrują się samodzielnie.
 • Dziennikarze mogą zgłosić w swoim formularzu dodatkowe osoby (np. operator kamery).

Kiedy ruszają zapisy?

 • Zapisy wystartowały 29 sierpnia 2023 roku.
 • Obowiązują dwa formularze rejestracyjne:

ODWIEDZAJĄCY: https://meeting15.com/pl/join-event/siec-badawcza-lukasiewicz-instytut-lotnictwa-12-noc-w-instytucie-lotnictwa/5344

MEDIA: https://meeting15.com/pl/join-event/siec-badawcza-lukasiewicz-instytut-lotnictwa-12-noc-w-instytucie-lotnictwa/5655

Do kiedy trwa rejestracja?

Im wcześniej, tym lepiej. Nie ma jednak terminu zamknięcia rejestracji (wyjątek: MEDIA). Można zapisać się on-line również w dniu imprezy, przed wejściem. Z uwagi na możliwość dużego zainteresowania wydarzeniem, organizator zaleca nie czekać z decyzją o rejestracji do ostatniej chwili.

UWAGA:

Przedstawiciele mediów w swoim formularzu rejestracyjnym deklarują dodatkowe osoby oraz numery rejestracyjne pojazdów. Zmiany można wprowadzać do 5 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU włącznie.

Gdzie otrzymam potwierdzenie rejestracji?

Przy rejestracji on-line wygenerowany zostanie automatycznie kod QR, który jest jednocześnie kartą wstępu na imprezę. Kod przekazywany jest za pomocą e-mail lub w formie linku do pobrania w wiadomości SMS.

Jak będzie wyglądać wejście na imprezę?

 • WEJŚCIE I WYJŚCIE dla zwiedzających będzie się odbywać wyłącznie BRAMĄ NR 2.
 • Przy wejściu będą sprawdzane KODY QR, które będą generowane automatycznie w momencie rejestracji online.
 • Przy wejściu będzie obowiązywać DODATKOWA KONTROLA OCHRONY – wynika to z ogólnopolskic
 • zie mogł
 • h przepisów związanych z wprowadzeniem alertu BRAVO.
 • Ochrona będa również zażądać okazania dokumentu tożsamości oraz zawartości bagażu.
 • Każdy z odwiedzających będzie musiał przejść także przez specjalne BRAMKI.
 • Szczegóły dotyczące tego, czego nie można wnosić dostępne są w regulaminie: http://nocwinstytucielotnictwa.pl/regulamin/.

Inne pytania związane z imprezą znajdują się na oficjalnej stronie pod adresem: https://nocwinstytucielotnictwa.pl/faq/.

 1. „Noc w Instytucie Lotnictwa” odbędzie się w piątek, 6 października 2023 roku, w godzinach 17:00-23:00 w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa, al. Krakowska 110/114 w Warszawie.

 

 

SGH zaprasza na podyplomowe studia Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w WARSZAWIE

Kolegium Zarządzania i Finansów

 

ogłasza nabór na:

 

Podyplomowe Studia

Zarządzanie i finansowanie w sektorze

 transportu lotniczego

 

Celem studiówjest dostarczenie nowoczesnej wiedzy  i umiejętności
z zakresu finansowania i zarządzania w sektorze lotniczym, dotyczącej zarówno przewoźników lotniczych jak i zarządców infrastruktury lotniczej
i systemów zabezpieczania ruchu lotniczego.

Program studiów pozwala też na uzyskanie kompetencji poszerzających wąskie spectrum problematyki związanej z funkcjonowaniem sektora lotniczego w Polsce i na świecie, w tym w zakresie budowy kultury organizacyjnej firmy, sztuki negocjacji, zarządzania czasem i ludźmi. Studia wyposażają też w wiedzę z zakresu prowadzenia biznesu w sektorze lotnictwa, zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym.

Jednym z celów szczegółowych jest wyposażenie studentów w wiedzę
z zakresu narzędzi i procedur pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury lotniczej. Ważnym obszarem jest też wpływ nowych technologii na funkcjonowanie  sektora lotniczego.

Celem tych studiów jest uświadomienie uczestnikom konieczności systemowego patrzenia na sektor lotniczy.

Program studiów:

   Program studiów obejmuje kilka bloków tematycznych:

 • Polityka transportowa , procesy integracyjne w UE, globalizacja a rozwój sektora usług lotniczych.
 • Biznes lotniczy.
 • Finansowe aspekty kształtowania rynku lotniczego w Polsce.
 • Prawne aspekty funkcjonowania rynku lotniczego i rozwoju jego infrastruktury.
 • Zarządzanie w biznesie lotniczym.
 • Seminarium dyplomowe.

Program studiów obejmuje łącznie 190 godzin zajęć dydaktycznych wformie wykładów, seminariów, konwersatoriów, ćwiczeń interaktywnych w grupach.

Tryb naboru:

Studia są adresowane do osób posiadających tytuł: licencjat, inżynier, magister.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie

kolejności zgłoszeń ze strony instytucji i słuchaczy indywidualnych poprzez

rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

www.sgh.waw.pl/podyplomowe

Organizacja studiów:

Studia trwają 2 semestry.

Planowane rozpoczęcie zajęć: luty 2021 r. a zakończenie styczeń/luty2022 r.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, zdanie egzaminów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się w trybie zjazdów dwudniowych,
piątek po południu (od 15.30) i sobota.

Przewiduje się 11-12 zjazdów po 16 godz. dydaktycznych każdy.

Czesne:

Opłata za całość studiów wynosi 6.850 zł (możliwość wpłaty w ratach).

Czesne obejmuje koszt zajęć, podręczników i materiałów dydaktycznych,
które będą przekazywane nieodpłatnie słuchaczom. 

 

Szczegółowe informacje na stronie: www.sgh.waw.pl/podyplomowe 

 

Szczegółowy Program Podyplomowych Studiów

 „Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego” – XII ed.

 

Blok I. Polityka transportowa i procesy integracyjne w UE a rozwój sektora usług lotniczych

 1. Mega-trendy i ich wpływ na sektor lotniczy.
 2. Polityka transportowa – wymiar międzynarodowy, krajowy, regionalny.
 3. Procesy integracyjne na rynku lotniczym UE .
 4. Single European Sky.
 5. Globalizacja sektora usług lotniczych.
 6. Zrównoważony rozwój transportu.
 7. Wymogi w zakresie ochrony środowiska. 

Blok II. Biznes lotniczy  

 1. Charakterystyka i aktualne trendy na rynku lotniczym.
 2. Modele biznesowe linii lotniczych.
 3. Obsługa naziemna .
 4. Rynek cargo.
 5. Zarządzanie operacyjne i działalność handlowa przewoźników lotniczych.
 6. Ekonomika infrastruktury transportu lotniczego.

Blok III. Finansowe aspekty kształtowania rynku lotniczego w Polsce     

 1. Rozwój sektora usług lotniczych – aspekty finansowe.
 2. Zarządzanie finansami, sprawozdawczość i przepływy finansowe.
 3. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych.
 4. Ubezpieczenia w transporcie lotniczym.
 5. Infrastruktura, funkcjonowanie i opłaty w portach lotniczych.
 6. Procedury i warunki dostępu do środków Unii Europejskiej.
 7. Przygotowanie wniosków o środki UE. Możliwości wykorzystania funduszy zewnętrznych w budowie i modernizacji lotnisk w Polsce.

Blok IV. Prawne aspekty funkcjonowania rynku lotniczego i rozwoju jego infrastruktury

 1. Międzynarodowe prawo lotnicze: publiczne i prywatne.
 2. Wybrane problemy prawne finansowania transportu lotniczego.
 3. Ochrona pasażerów w transporcie lotniczym, terroryzm i bezpieczeństwo.

Blok V. Zarządzanie w biznesie lotniczym    

 1. Zarządzanie i analiza strategiczna przedsiębiorstwa. 
 2. Siatka połączeń jako element zarządzania w przedsiębiorstwie lotniczym.
 3. Zarządzanie projektami, matryca logiczna. 
 4. Zarządzanie ludźmi.
 5. Zarządzanie czasem. 
 6. Negocjacje i atakowanie problemów w biznesie.
 7. Marketing w działalności lotniczej.
 8. Decyzje konsumentów na rynku

 

Blok VI. Seminarium dyplomowe       

 

Dodatkowe informacje:

 

Kierownik Studiów:                                    

Prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska          

Tel. 605 627 345                                         

e-mail: emarci@sgh.waw.pl

 

Sekretarz Studiów:

mgr Paulina Latosek

Tel. 609 801 727 

e-mail:paulina.latosek@sgh.waw.pl

Sekretariat Studiów:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Zarządzania i Finansów

Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych

Budynek M                                                  

Ul. Madalińskiego 6/8;  III piętro p. 311         

02-513 Warszawa                                         

tel. (22) 564 73 11                                       

 

Adres do korespondencji:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Zarządzania i Finansów

Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych

Al. Niepodległości 162

02-554 Warszawa

 

 

Centralny Port Komunikacyjny zaprasza do konsultacji rozwiązań dla nowego lotniska

Od dzisiaj można oceniać założenia koncepcyjne Portu Lotniczego Solidarność. Propozycja skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność lub posiadających wiedzę ekspercką w zakresie podlegającym uzgodnieniom. To kolejny etap konsultacji, w które zaangażowani są m.in. liczni przewoźnicy lotniczy.

Uwagi do tzw. briefu strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego można zgłaszać od dziś do końca października. Warunkiem uczestnictwa w konsultacjach jest dokonanie rejestracji i podpisanie zobowiązania do zachowania poufności (NDA). Zaproszenie wraz z opisem i warunkami uczestnictwa oraz formularz rejestracyjny i NDA dostępne są pod adresem:

https://cpk.pl/pl/inwestycja/lotnisko/konsultacje-briefu-strategicznego

Czytaj dalej Centralny Port Komunikacyjny zaprasza do konsultacji rozwiązań dla nowego lotniska