Wszystkie wpisy, których autorem jest damian

Zaproszenie na inaugurację działalności Polskiego Klubu Lotniczego

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu inaugurującym działalność Polskiego Klubu Lotniczego (PKL).

 

PKL stawia sobie za cel być platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii i dlatego już pierwsze nasze spotkanie poświęcone będzie istotnemu dla tego rynku w ostatnim czasie zagadnieniu pomocy publicznej dla lotnisk i innych podmiotów z branży lotniczej.

 

Ostatnie decyzje Komisji Europejskiej, propozycje nowych rozwiązań prawnych, a także toczące się postępowanie wobec PLL LOT każe zastanowić się nad możliwościami i zasadnością inwestowania publicznych pieniędzy w rozwój sektora lotniczego. Pytanie staje się tym bardziej istotne, że obecne propozycje zapisów programowych znacząco ograniczają możliwość korzystania bezpośrednio przez podmioty z sektora z funduszy unijnych w nowym okresie programowania.

 

Wprowadzenia do dyskusji dokona pan Jacek Krawczyk – wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i pan poseł Bartłomiej Bodio – członek sejmowej Komisji Infrastruktury.

 

Mamy nadzieję, że udział szerokiego grona osób zainteresowanych przyszłością branży lotniczej w Polsce w dyskusji pozwoli przybliżyć uczestnikom spotkania te zagadnienia i przedstawić je z różnych punktów widzenia.

 

Spotkanie odbędzie się 20 marca 2014 roku na Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ulicy Świeradowskiej 43 w sali numer 58. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:00.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zarząd PKL

Informacje po Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia z 12. Lutego

W dniu 12 lutego 2014 odbyło się w Warszawie kolejne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Polski Klub Lotniczy (PKL). Było to ważne spotkanie, które nadało tempa końcowym pracom nad ostatecznym kształtem Stowarzyszenia. Przy wymaganej obecności ponad polowy członków PKL

Zgromadzenie podjęło następujące decyzje:

• przyjęto sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2013 i udzielono każdemu członkowi obu organów Stowarzyszenia absolutorium z działalności w ub.r.;

• zatwierdzono regulaminy działania Zarządu oraz Rady;

• przyjęto plan działalności Stowarzyszenia na 2014 rok przedstawiony przez Zarząd;

• przyjęto zasady i procedurę przyjmowania nowych członków.

Zarząd poinformował ponadto o nawiązaniu współpracy z Europejskim Klubem Lotniczym z siedzibą w Brukseli (European Aviation Club) i zawnioskował o przyznanie honorowego członkostwa pani Mia Wouters, dyrektor EAC, co Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie.

W najbliższym czasie przekażemy kolejne informacje dotyczące działalności Polskiego Klubu Lotniczego, w tym zwłaszcza procedurę i zasady przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia.

Zarząd PKL

Artykuły Pana Waldemara Królikowskiego

Członek Polskiego Klubu Lotniczego i lider zespołu PKL ds zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym pan Waldemar Królikowski umieścił w ostatnich dniach interesujący artykuł na ten temat na portalu dla pilota.pl

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami pan Królikowskiego:
http://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/komu-i-po-co-jest-ten-sms-glos-na-forum-sms
http://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/utracone-nauki-glos-na-forum-sms

Ośrodek szkoleniowy IATA

W wyniku powstania Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego IATA w Uczelni Łazarskiego polski rynek lotniczy zostaje wzbogacony o nowy ośrodek szkoleniowy, a tym samym możliwość odbycia szkoleń przygotowanych przez najwyższej klasy światowych specjalistów. Są to certyfikowane szkolenia IATA z zakresu SMS (Introduction to Safety Management System), trwające 5 dni, zakończone egzaminem IATA.

 

Program szkolenia oraz więcej informacji dostępne są na stronie:

 

http://ckp.lazarski.pl/szkolenia/iata-trainings-introduction-to-safety-management-systems/

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 12. Lutego

Na 12 lutego zaplanowane zostało Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

W związku działalnością Polskiego Klubu Lotniczego oraz obowiązkiem statutowym zatwierdzenia decyzji i dokumentów Zarządu, chcielibyśmy zwołać Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia na 12 lutego na godzinę 18:00, według poniższego porządku obrad:
1. Sprawozdanie Zarządu za 2013 rok
2. Sprawozdanie Rady za 2013 rok
3. Udzielnie absolutorium Zarządowi i Radzie za 2013 rok
4. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich
5. Zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu i Rady
6. Plan Działalności na 2014 rok.

Miejsce – siedziba PKL-Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43.

Stowarzyszenie wpisane do rejestru

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że w dniu 16 grudnia Sąd Rejestrowy podjął decyzję o wpisie naszego Stowarzyszenia do rejestru! Daje nam to podstawę do dalszego, formalnego już, prowadzenia działalności. Nie obyło się w tym procesie bez turbulencji ale dobrnęliśmy do szczęśliwego końca. Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować wszystkim członkom założycielom za sprawną i zdyscyplinowaną akcję z podpisami.

Wiemy, że pojawia się coraz większa grupa osób chętnych do wstąpienia do Stowarzyszenia. Bardzo nas to cieszy bo potwierdza potrzebę funkcjonowania takiej organizacji jak nasza. Te osoby zgłaszają się do nas bezpośrednio, do poszczególnych członków założycieli oraz do redakcji portalu www.prtl.pl

Procedurę naboru nowych członków wraz z deklaracją członkowską oraz informacją o składkach członkowskich przedstawimy Państwu po zatwierdzeniu przez zarząd w najbliższym czasie.

Chcemy też poinformować, że w czasie oczekiwania na rejestrację Zarząd podejmował intensywne działania przygotowawcze, to jest:
⇒ Opracowanie systemu składek członkowskich;
⇒ Opracowanie regulaminu pracy zarządu;
⇒ Rachunek w banku;
⇒ Poszukiwanie wsparcia administracyjnego i księgowego;
⇒ Zarezerwowanie miejsca na siedzibę Klubu na Uczelni Łazarskiego;
⇒ Opracowanie projektu strony internetowej i logo;
⇒ Opracowanie planu działań promocyjnych;
⇒ Opracowanie planu działań operacyjnych PKL na I połowę 2014 roku.

Większość tych prac miała charakter wyłącznie przygotowawczy ze względu na brak decyzji o rejestracji i brak środków finansowych. Mając jednak ten etap za sobą będziemy mogli szybciej przejść do normalnej działalności operacyjnej.

Zarząd Polskiego Klubu Lotniczego