Artykuły członków PKL w „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport”

W numerze 94. i 95. „Zeszytów Naukowych Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej – Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” ukazały się artykuły członków Polskiego Klubu Lotniczego. Zapraszamy do lektury.

 

 

„Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport – Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport”  (0209-3324) ma 9 pkt. Wszystkie artykuły numeru 95. można pobrać ze strony http://sjsutst.polsl.pl/sjsutst_vol95.html , zaś  artykuły numeru 94. można pobrać ze strony http://sjsutst.polsl.pl/sjsutst_vol94.html.

W numerach można znaleźć artykuły, których autorami i współautorami są członkowie PKL-u: 

  • Maciej SZCZUKOWSKI: Safety in transportation: a review of the concept, its context, safety preservation and improvement effectiveness,
  • Tomasz BALCERZAK: An examination of aviation accidents in the context of a conflict of interests between law enforcement, insurers, commissions for aircraft accident investigations and other entities,  
  • Tomasz BALCERZAK: A „just culture”? Conflicts of interest in the investigation of aviation accidents 
  • Henryk JAFERNIK, Andrzej FELLNER, Magdalena MROZIK, Kamil KRASUSKI: Results of aircraft positioning tests in post-processing using the GNSS.
  • Katarzyna CHRUZIK, Karolina WIŚNIEWSKA, Radosław FELLNER: Analysis of internal sources of hazards in civil air operations
  • Robert KONIECZKA: How to secure basic evidence after an aviation