Zaproszenie na inaugurację działalności Polskiego Klubu Lotniczego

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu inaugurującym działalność Polskiego Klubu Lotniczego (PKL).

 

PKL stawia sobie za cel być platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii i dlatego już pierwsze nasze spotkanie poświęcone będzie istotnemu dla tego rynku w ostatnim czasie zagadnieniu pomocy publicznej dla lotnisk i innych podmiotów z branży lotniczej.

 

Ostatnie decyzje Komisji Europejskiej, propozycje nowych rozwiązań prawnych, a także toczące się postępowanie wobec PLL LOT każe zastanowić się nad możliwościami i zasadnością inwestowania publicznych pieniędzy w rozwój sektora lotniczego. Pytanie staje się tym bardziej istotne, że obecne propozycje zapisów programowych znacząco ograniczają możliwość korzystania bezpośrednio przez podmioty z sektora z funduszy unijnych w nowym okresie programowania.

 

Wprowadzenia do dyskusji dokona pan Jacek Krawczyk – wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i pan poseł Bartłomiej Bodio – członek sejmowej Komisji Infrastruktury.

 

Mamy nadzieję, że udział szerokiego grona osób zainteresowanych przyszłością branży lotniczej w Polsce w dyskusji pozwoli przybliżyć uczestnikom spotkania te zagadnienia i przedstawić je z różnych punktów widzenia.

 

Spotkanie odbędzie się 20 marca 2014 roku na Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ulicy Świeradowskiej 43 w sali numer 58. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:00.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zarząd PKL