Spotkanie z dr Andrzejem Słodownikiem

W dniu 6 października br. o godz.18:00 w auli 130 Uczelni Łazarskiego odbędzie się spotkanie z dr Andrzejem Słodownikiem, członkiem rady nadzorczej Polskiego Klubu Lotniczego, poświęcone problematyce „Wspomagania decyzyjnego we współczesnym transporcie lotniczym”.

Dr Andrzej Słodownik współprowadzi od trzech lat zajęcia z dziedziny wykorzystania narzędzi matematycznych dla badania rynków i popytu pasażerskiego a także optymalizacji strategii i bieżącej działalności linii lotniczych na Wydziale Matematyki informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Powiedział na ten temat: „Jest dla nas wszystkich oczywiste, że współczesny transport lotniczy jest światowym liderem w stosowaniu najnowszych metod wspomagania decyzyjnego w wszystkich obszarach zarządzania i jest inicjatorem nowych rozwiązań w współpracy z środowiskami akademickimi i i ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Niestety w Polsce w przeciwieństwie do wiodących krajów w dziedzinie transportu lotniczego brakuje centrów „głębokiej wiedzy” w zakresie praktycznego wykorzystania zaawansowanych technik wspomagania decyzyjnego do wspomagania zarządzania. Oczywiście w swojej codziennej pracy nasi przewoźnicy korzystają ze współczesnych aplikacji IT do wspomagania zarządzania, ale jest to wiedza z poziomu operatora. Mamy też w Polsce ośrodki akademickie mające duży dorobek wiedzy teoretycznej na temat modelowania matematycznego i komputerowego, ale problemem jest transfer tej wiedzy do praktyki. Jest to zresztą problem ogólnopolski. Dlatego proponuję, żeby skorzystać z doświadczenia światowej organizacji Airline Group of International Federation of Operational Research Societies AGIFORS, która skupia światową czołówkę praktyków z linii lotniczych i przedstawicieli wiodących światowych ośrodków akademickich, zajmujących się zastosowaniem modeli matematycznych i komputerowych w szeroko pojętym transporcie lotniczym. Pozwoli to nam lepiej poznać procesy prognozowania rynku i optymalizacji decyzji zarządczych”.

Zarząd PKL