Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 12. Lutego

Na 12 lutego zaplanowane zostało Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

W związku działalnością Polskiego Klubu Lotniczego oraz obowiązkiem statutowym zatwierdzenia decyzji i dokumentów Zarządu, chcielibyśmy zwołać Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia na 12 lutego na godzinę 18:00, według poniższego porządku obrad:
1. Sprawozdanie Zarządu za 2013 rok
2. Sprawozdanie Rady za 2013 rok
3. Udzielnie absolutorium Zarządowi i Radzie za 2013 rok
4. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich
5. Zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu i Rady
6. Plan Działalności na 2014 rok.

Miejsce – siedziba PKL-Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43.