Nowe szkolenia „Eko-Lotnisko”

Polecamy osobom działającym w branży lotniczej, a zwłaszcza zajmującym się naziemną obsługą cywilnego ruchu lotniczego cykl 8 szkoleń w ogólnopolskim projekcie „Eko-Lotnisko”, współfinansowanych z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkolenia i doradztwo dofinansowane są w 100% i udział w projekcie jest bezpłatny.

Szkolenia skierowane są do kadry zarządzającej oraz pracowników mikro i małych firm oraz osób samozatrudnionych.

Celem Projektu jest wzrost zaangażowania ww. firm w zmiany pro-środowiskowe oraz rozwój ich kadry w zakresie pro-środowiskowych kompetencji z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w lotnictwie.

Opis szkoleń:
1. Nowoczesny manager jest EKO – efektywne zarządzanie projektami środowiskowymi
– Pojecie projektu środowiskowego
– Cele projektu środowiskowego
– Wariantowość rozwiązań
– Wybór wariantów projektu środowiskowego w oparciu o:
  * Uzyskane efekty środowiskowe
  * Poprawa lub neutralność Akceptowalnych Wartości Poziomu Bezpieczeństwa
– Zasady wprowadzenia projektu środowiskowego
– Planowane cele;
2. Budowanie proekologicznych standardów obsługi klienta
– Obecne standardy obsługi klienta
– Proponowane zmiany proekologiczne
– Wpływ zmian z punktu widzenia klienta
– Wpływ zmian na środowisko;
3. Ochrona przed hałasem lotniczym
– Rodzaje hałasu lotniczego związane z
  * Przelotem samolotu
  * Startem i lądowaniem samolotu,
  * Kołowanie samolotu na polu wzlotów
  * Rozruch i rozgrzanie silników
– Możliwe redukcje hałasu
  * Na etapie projektowania
    ^ Infrastruktury lotniczej
    ^ Procedur podejścia
  * Na etapie eksploatacji lub ograniczenia eksploatacji
– Wariantowość rozwiązań
– Wybór wariantów projektu środowiskowego w oparciu o
  * Obniżenie poziomu hałasu
  * Poprawa lub neutralność Akceptowalnych Wartości Poziomu Bezpieczeństwa;
4. Możliwość redukcji CO2
– Rodzaje zanieczyszczeń CO2
  * Związane z samolotem
    ^ Przelotem samolotu
    ^ Startem i lądowaniem samolotu,
    ^ Kołowaniem samolotu na polu wzlotów
    ^ Rozruchem i rozgrzaniem silników
  * Związane z obsługą na płycie
  * Ogrzewanie
  * Zastosowanie fotowoltaiki
– Możliwe redukcje CO2
  * Dotyczące samolotów
  * Sprzętu lotniskowego
    ^ Na etapie planowania i zakupu
    ^ Na etapie eksploatacji sprzętu lotniskowego
  * Wybór sposobu ogrzewania
  * Wykorzystanie zielonych źródeł energii elektrycznej
– Wariantowość rozwiązań
– Wybór wariantów ograniczenia emisji CO2
– Poprawa lub neutralność Akceptowalnych Wartości Poziomu Bezpieczeństwa;
5. Ekologiczne odladzanie i odśnieżanie płyty lotniska i pasów startowych
– Rozwiązania proekologiczne na
  * etapie projektowania
  * zakupu sprzętu
  * eksploatacji
– Kolejność prac związanych z odladzaniem i odśnieżaniem
– Powtórne zastosowanie środków
– Wybór wariantów ograniczenia zużycia środków chemicznych
– Redukcja CO2
– Poprawa lub neutralność Akceptowalnych Wartości Poziomu Bezpieczeństwa;
6. Zagadnienia proekologiczne dla pracowników naziemnej obsługi technicznej
– Obsługa samolotów
– Obsługa sprzętów lotniskowych
– Proponowane zmiany
– Redukcja zanieczyszczeń
– Segregacja substancji szkodliwych dla środowiska
– Poprawa lub neutralność Akceptowalnych Wartości Poziomu Bezpieczeństwa;
7. Zagadnienia zarządzania ochroną środowiska w portach lotniczych
– Wyznaczenie celów ochrony środowiska na etapie
  * Planowania
  * Eksploatacji
– Bieżąca realizacja celów
– Uaktualnianie celów i ich wprowadzanie w życie
– Poprawa lub neutralność Akceptowalnych Wartości Poziomu Bezpieczeństwa;
8. Nowoczesne ekologiczne techniki odladzania statków powietrznych
– Obecna obsługa samolotów
– Proponowane zmiany
– Ponowne użycie środków chemicznych
– Poprawa lub neutralność Akceptowalnych Wartości Poziomu Bezpieczeństwa.

Wszystkie szkolenia odbędą się z uwzględnieniem obowiązujących w lotnictwie przepisów międzynarodowych i krajowych.

Szkolenia zgodnie z Aneksem 19 ICAO odbywać się będą z zastosowaniem SMS (Safety Management System).

W ramach Projektu oferowane są:
Bezpłatne szkolenia oraz w czasie dwudniowych szkoleń bezpłatne zakwaterowanie i bezpłatny catering
– Materiały szkoleniowe
– Audyt
– Indywidualne konsultacje (doradztwo)
– Opracowanie profesjonalnego planu wdrożenia działań proekologicznych