Czynnik ludzki w lotnictwie

Wiedza na temat wpływu czynnika ludzkiego na działalność lotniczą jest niezbędna, by poprawić bezpieczeństwo. Istnieje potrzeba dokonania wzorcowego kształcenia specjalistów tego kierunku i tym samym wpływania na poziom oraz standaryzację prowadzonych szkoleń.

Studia podyplomowe „Czynnik ludzki w lotnictwie” na Uczelni Łazarskiego inspirują uczestników studiów do popularyzacji zagadnień czynnika ludzkiego w swoim zawodowym środowisku i w ten sposób budowania kultury bezpieczeństwa lotniczego.

Zainteresowanie „czynnikiem ludzkim” w świecie lotniczym sięga lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. W Polsce dopiero przystąpienie do Unii Europejskiej zwróciło uwagę środowiska lotniczego i władz lotniczych na potrzeby szkolenia w tym kierunku. Przez ostatnie lata intensywna popularyzacja tego problemu (wymagania JAR), postępuje różnymi drogami, przeważnie na kilkudniowych kursach (około 20 – 25 godzin) prowadzonych przez rozmaite organizacje (szkoły lotnicze, aerokluby, wojsko, wydziały lotnicze wyższych uczelni).
– Przyczyną większości wypadków lotniczych jest człowiek. I to ten znajdujący się w kokpicie samolotu, pilot. Dlatego badanie relacji, połączeń i metod współpracy pilota z samolotem, a także pilotów pomiędzy sobą, ma tak istotne znaczenie dla bezpieczeństwa wykonywanych lotów. Jest to wiedza empiryczna, oparta na wieloletnich doświadczeniach, ale mająca swe powiązania z psychologią, mechaniką lotu, sposobami komunikacji, organizacją pracy i metodami zarządzania. Popularyzacji tych zagadnień w środowisku lotniczym ma służyć to szkolenie – mówi Jan Litwiński, kierownik studium.

Studia adresowane jest do wszystkich osób zawodowo związanych z działalnością lotniczą i lotnictwem, w szczególności do załóg lotniczych, personelu technicznego i operacyjnego. Wiedza i świadomość w dziedzinie czynnika ludzkiego jest ważnym uzupełnieniem wiedzy technicznej i umiejętności uzyskanych na uczelniach technicznych, jak również psychologii.

Program studiów zawiera takie zagadnienia, jak psychologia lokomocji, zespół ludzki (załoga lotnicza), błąd i niezawodność człowieka (pilota), automatyzacja lotu, bezpieczeństwo lotnicze, zagrożenia, psychologiczne aspekty zarządzania konfliktem, CRM (zarządzanie zasobami ludzkimi) itp.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące kierunku znajdują się tutaj:
http://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-transportu-lotniczego/czynnik-ludzki-w-lotnictwie/