Konferencja z udziałem Simona McNamara

Na zaproszenie Polskiego Klubu Lotniczego przyjeżdża do Warszawy pan Simon McNamara – dyrektor generalny Europejskiego Związku Przewoźników Regionalnych (ERAA)

W dniu 25 czerwca o godzinie 11:00 w Uczelni Łazarskiego przy ulicy Świeradowskiej 43 w Warszawie spotka się z członkami Klubu na wyjątkowym spotkaniu – konferencji poświęconej sytuacji i perspektywom rozwoju europejskich linii regionalnych i portów regionalnych.

Jesteśmy przekonani, że wystąpienie pana McNamary i dyskusja na ten tak aktualny teraz temat będą interesujące i prowokujące do przemyśleń, decyzji i działań dla zabezpieczenia rozwoju linii i portów regionalnych na naszym polskim rynku ku pożytkowi pasażerów i regionów.

Dla zapewnienia najwyższego poziomu merytorycznego dyskusji, zaprosiliśmy do współorganizowania tego spotkania Związek Regionalnych Portów Lotniczych. Liczymy, że to początek owocnej współpracy z ZRPL.
ch.

W przypadku pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt na adres mailowy kontakt@pkl.org.pl.

Zarząd PKL