Stowarzyszenie wpisane do rejestru

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że w dniu 16 grudnia Sąd Rejestrowy podjął decyzję o wpisie naszego Stowarzyszenia do rejestru! Daje nam to podstawę do dalszego, formalnego już, prowadzenia działalności. Nie obyło się w tym procesie bez turbulencji ale dobrnęliśmy do szczęśliwego końca. Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować wszystkim członkom założycielom za sprawną i zdyscyplinowaną akcję z podpisami.

Wiemy, że pojawia się coraz większa grupa osób chętnych do wstąpienia do Stowarzyszenia. Bardzo nas to cieszy bo potwierdza potrzebę funkcjonowania takiej organizacji jak nasza. Te osoby zgłaszają się do nas bezpośrednio, do poszczególnych członków założycieli oraz do redakcji portalu www.prtl.pl

Procedurę naboru nowych członków wraz z deklaracją członkowską oraz informacją o składkach członkowskich przedstawimy Państwu po zatwierdzeniu przez zarząd w najbliższym czasie.

Chcemy też poinformować, że w czasie oczekiwania na rejestrację Zarząd podejmował intensywne działania przygotowawcze, to jest:
⇒ Opracowanie systemu składek członkowskich;
⇒ Opracowanie regulaminu pracy zarządu;
⇒ Rachunek w banku;
⇒ Poszukiwanie wsparcia administracyjnego i księgowego;
⇒ Zarezerwowanie miejsca na siedzibę Klubu na Uczelni Łazarskiego;
⇒ Opracowanie projektu strony internetowej i logo;
⇒ Opracowanie planu działań promocyjnych;
⇒ Opracowanie planu działań operacyjnych PKL na I połowę 2014 roku.

Większość tych prac miała charakter wyłącznie przygotowawczy ze względu na brak decyzji o rejestracji i brak środków finansowych. Mając jednak ten etap za sobą będziemy mogli szybciej przejść do normalnej działalności operacyjnej.

Zarząd Polskiego Klubu Lotniczego