ZOBACZ program VII Międzynarodowej Konferencji „Nauki Społeczne i Techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa”

Zapraszamy do zapoznania się z programem VII Międzynarodowej Konferencji „Nauki Społeczne i Techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa”. PKL jest partnerem konferencji.

ZOBACZ Program VII konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji z przyczyn od siebie niezależnych.

MIEJSCE I TERMIN: Pyrzowice, 22 czerwca 2018 roku Taras Widokowy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach ul. Wolności 90 42-625 Ożarowice

ORGANIZATORZY: Politechnika Śląska w Gliwicach – Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych oraz Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach

HONOROWY PATRONAT J.M. REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

HONOROWY PATRONAT MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Referat Zarządzania i Analiz
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Wydział ds. Rynku Pracy
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katedra Bezpieczeństwa Powszechnego
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
Uniwersytet Śląski, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Pracy i Organizacji
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii Stosowanej


 

Ankieta: Czynnik ludzki jako źródło zagrożeń bezpieczeństwa lotów bezzałogowych statków powietrznych

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym „Czynnik ludzki a przyczyny zagrożeń bezpieczeństwa lotów bezzałogowych statków powietrznych” skierowanym do operatorów bezzałogowych statków powietrznych (zarówno amatorów, jak i profesjonalistów), pilotów, kontrolerów ruchu lotniczego, pracowników lotnisk. Autorami są inż. Dominika Marzec (Akademia Sztuki Wojennej, Port Lotniczy Olsztyn-Mazury) oraz mgr Radosław Fellner (Uniwersytet Warszawski, AIRCOM).

Ankieta zawiera 5 pytań i jest całkowicie anonimowa. Jej celem jest zebranie informacji związanych z zagrożeniami i czynnikiem ludzkim podczas operacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych oraz określenie stanu wiedzy operatorów UAV. Wyniki posłużą do zredagowania artykułu pt. „Wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo lotów bezzałogowych statków powietrznych – przyczynek do badań” i zostaną przedstawione podczas VII Międzynarodowej Konferencji „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa”, która odbędzie się 22 czerwca 2018 r. na tarasie widokowym Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowicach Pyrzowicach.

Aby wypełnić ankietę, wystarczy kliknąć W TEN LINK 

Jeśli znasz kogoś, kto mógłby być zainteresowany wypełnieniem ankiety, to prześlij mu link do ankiety. Pamiętaj! Im więcej zgłoszeń otrzymamy, tym lepiej poznamy aspekty związane z czynnikiem ludzkim i wykonywanie lotów UAV! 

To kolejne badanie autorów zgłębiające problematykę bezpieczeństwa lotów UAV. Poprzednie były poświęcone lotom UAV w CTR:
– w perspektywie kontrolerów ruchu lotniczego – jeśli nim jesteś, to ankietę możesz wypełnić KLIKAJĄC TU,

Zapraszamy do udziału w badaniu!

inż. Dominika Marzec, Akademia Sztuki Wojennej, Port Lotniczy Olsztyn-Mazury
mgr Radosław Fellner, Uniwersytet Warszawski, AIRCOM


 

„LOTNICTWO NOWEJ GENERACJI – STRATEGIE, TECHNOLOGIE, ROZWIĄZANIA” za nami

Lotnictwo Nowej Generacji | New Generation Aviation (17.04.2018)

17 kwietnia w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „LOTNICTWO NOWEJ GENERACJI – STRATEGIE, TECHNOLOGIE, ROZWIĄZANIA”, organizowana przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A.  Polski Klub Lotniczy jest, podobnie jak w latach ubiegłych, patronem branżowym wydarzenia. W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele Sił Powietrznych, przemysłu lotniczego z Polski i zagranicy.

ZOBACZ PROGRAM KONFERENCJI

Zakres tematyczny wydarzenia obejmował najbardziej aktualne zagadnienia mające wpływ na rozwój lotnictwa cywilnego i państwowego, innowacyjne rozwiązania technologiczne, infrastrukturalne i organizacyjne, rozwój rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej oraz związany z tym rozwój różnorodnych gałęzi gospodarki, w szczególności przemysłu lotniczego.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Instytutu Lotnictwa: dyrektor  dr inż. Paweł Stężycki oraz dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych, dr inż. Leszek Loroch. Konferencja była okazją do zaprezentowania dorobku technologicznego Instytutu Lotnictwa w zakresie technologii kosmicznych oraz lotnictwa.

Jednym z prelegentów konferencji był dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych, dr inż. Leszek Loroch, który zabrał głos w panelu dyskusyjnym pt. „Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym i państwowym – nowoczesne technologie i dobre praktyki”. Zgromadzonym gościom zaprezentowano najważniejsze osiągnięcia oraz rozwiązania Instytutu Lotnictwa w zakresie technologii lotniczych i kosmicznych.

Wydarzeniu towarzyszyła również wystawa nowoczesnych i perspektywicznych technologii lotniczych, w tym rakietowych i satelitarnych. Goście przebywający na konferencję mieli okazję podziwiać kilkumetrową rakietę ILR-33 „Bursztyn” opracowaną przez inżynierów Centrum Technologii Kosmicznych. Ofertę produktów oraz zakres działalności poszczególnych pionów Instytutu Lotnictwa przedstawiono na firmowym stanowisku, gdzie szczegółowych informacji udzielali pracownicy merytoryczni.

W konferencji „Lotnictwo Nowej Generacji – strategie, technologie, rozwiązania” wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji samorządowej, przemysłu lotniczego z Polski i zagranicy, przedstawiciele Sił Powietrznych, linii lotniczych, portów lotniczych, firm handlingowych, oraz profesjonaliści związani z lotnictwem.

Wizję budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego nakreślił w swoim wystąpieniu wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild. CPK będzie węzłem przesiadkowym łączącym transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Inwestycja będzie realizowana od podstaw, co jest ewenementem na skalę europejską. Budowa portu jest koniecznością ponieważ możliwości rozbudowy Lotniska Chopina w Warszawie są ograniczone. W ubiegłym roku port w Warszawie obsłużył 15,75 mln. pasażerów, w kolejnych latach przewidywany jest wzrost. Budowa CPK jest również odpowiedzią na oczekiwania przewoźników i pasażerów dotyczących ruchu czarterowego. Według prognoz, budowa CPK nie zahamuje rozwoju lotnisk regionalnych. Wzrost liczby połączeń długodystansowych ma doprowadzić do zwiększenia relacji pomiędzy portami regionalnymi a CPK.

Zastępca Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej Tadeusz Grocholski zabierał głos w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i nowych technologii. 

W panelu „Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym i państwowym -nowoczesne technologie i dobre praktyki” zwracał uwagę, że cyberbezpieczeństwo dotyczy nie tylko krajów zagrożonych bezpośrednio atakami terrorystycznymi, ale wszystkich. Znaczenie w tej kwestii mają zarówno regulacje prawne, wdrażanie nowoczesnych urządzeń technicznych jak i szkolenie specjalistów w tym zakresie. 

W panelu „Nowoczesne technologie w zakresie kontroli ruchu lotniczego, pomocy nawigacyjnych i zarządzania przestrzenią powietrzną jako wsparcie lotnictwa państwowego, linii lotniczych oraz rozwoju ruchu General Aviation” zwracał uwagę na konieczność wprowadzania nowych technologii w celu zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnej obsługi zwiększającego się w Polsce ruchu lotniczego. PAŻP podejmuje działania w tym kierunku biorąc m. in. udział w grupie iTEC (Interoperability Through European Collaboration), o czym wspominał w swojej prezentacji podczas konferencji Jose Luis Gonzalez Paz, dyrektor ds. Europejskich Programów ATM w Indra Sistemas. 17 kwietnia 2018 r. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dołączyła do grona uczestników sieci NewPENS. Sygnatariuszem umowy, która zapewni Polsce dostęp do nowoczesnego systemu wymiany danych w żegludze powietrznej był prezes PAŻP Janusz Niedziela.

Opracowanie na podst. https://ilot.edu.pl/lotnictwo-nowej-generacji-instytut-lotnictwa-prezentuje-najnowsze-rozwiazania-dla-kosmosu-lotnictwa/  oraz http://www.pansa.pl/?lang=_pl&opis=wiecej&id_wyslane=1295 


 

„Kurs doskonalący dla nauczycieli przedmiotów zawodowych specjalności: technik lotniskowych służb operacyjnych i technik eksploatacji portów i terminali”

Centrum Edukacji PRO INWEST – placówka doskonalenia nauczycieli zaprasza na „Kurs doskonalący dla nauczycieli przedmiotów zawodowych specjalności: technik lotniskowych służb operacyjnych i technik eksploatacji portów i terminali”. Kurs kierowany jest do nauczycieli szkół średnich, instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczych, pracowników organizacji lotniczych. Oprócz wykładów i ćwiczeń, kursu uczestnicy poznają aktywizujące metody nauczania oraz otrzymają materiały do wykorzystania na zajęciach (publikacje, formularze, druki, scenariusze zajęć, banki pytań, quizy interaktywne, karty ćwiczeń, mapy lotnicze). Program kursu obejmuje także jeden dzień praktyki w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.
 
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 18.05, zakończenia – koniec czerwca, zjazdy w piątki i soboty.
 
Celem kursu jest przygotowanie i doskonalenie nauczycieli szkół średnich, instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczych oraz pracowników organizacji lotniczych w prowadzeniu przedmiotów zawodowych w specjalnościach: technik lotniskowych służb operacyjnych i technik eksploatacji portów i terminali. W związku z tym, metodami aktywizującymi, intensywnym samokształceniem oraz poprzez praktyczne zajęcia na lotnisku nastąpi uzupełnienie specjalistycznej wiedzy lotniczej. Dodatkowo uwzględniono w programie „Czynnik ludzki w lotnictwie”, który umożliwia uzyskanie istotnego w lotnictwie certyfikatu „Humans Factor”.
 
W ramach szkolenia przewidziano: 74 godziny wykładów i ćwiczeń (po 45 min.) oraz jeden dzień praktyczny w porcie lotniczym, materiały szkoleniowe (do wykorzystania na lekcjach, karty ćwiczeń, scenariusze lekcji, mapy lotnicze, publikacje lotnicze). Kurs odbędzie się pod warunkiem zapisania się grupy minimum 10 osób. Miejsce realizacji szkolenia – Katowice/Gliwice.
 
Zajęcia poprowadzą nauczyciele, członkowie personelu lotniczego, praktycy z wieloletnim doświadczeniem pracy w m.in.: Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Parlamencie Europejskim (Komisja Transportu i Turystyki), Szefostwie Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, firmach lotniczych.
 
Warunki płatności
 
Przelew – płatność zaliczkowa 100% wpłacana najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na wskazane przez nas konto: PKO BP SA o/Bytom 56 1020 2368 0000 2202 0025 1363.
 
Cena 1200,00 PLN za osobę. Cena kursu uwzględnia:
– przeprowadzenie zajęć i wynagrodzenia prowadzących
– koszty wynajmu pomieszczeń na zajęcia i praktyki
– materiały szkoleniowe dla uczestników
– zaświadczenia
– koszt delegacji wykładowcy
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: +48 32 209 05 32 (w godzinach 7.00 do 15.00) pro-inwest@pro-inwest.org

Pro-Inwest, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice.