KE opublikowała lotniczy pakiet „Otwarta i skomunikowana Europa”

Komisja Europejska opublikowała pakiet „Otwarta i skomunikowana Europa”.  Pakiet propozycji obejmuje działania mające na celu dalsze wspieranie otwartych i powiązanych rynków lotniczych w Unii Europejskiej i poza nią. Inicjatywy mają na celu ochronę konkurencji i współpracy w lotnictwie, ułatwią inwestycje w europejskie linie lotnicze oraz zwiększają wydajność europejskiej przestrzeni powietrznej.

Nowe propozycje powinny przynieść konkretne korzyści pasażerom, pracownikom i przemysłowi lotniczemu. W skład pakietu wchodzą:

– Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Otwarta i skomunikowana Europa – COM (2017) 286 i towarzyszący jej dokument roboczy służb Komisji dotyczący praktyk zarządzania ruchem lotniczym zapewniającym ciągłość świadczonych usług SWD(2015) 261,

– Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 868/2004 – COM (2017) 289, wraz oceną skutków regulacji (Impact Assesment) – SWD(2015) 182 i 183, projekt na stronie: http://ulc.gov.pl/_download/wiadomosci/06_2017/Projekt_868_2004_pl.pdf

– Wytyczne Komisji dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1008/2008 w sprawie zasad w zakresie własności i kontroli unijnych przewoźników lotniczych – C (2017) 3711,

– Wytyczne Komisji dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1008/2008 w sprawie obowiązku użyteczności publicznej – C (2017) 3712.

Więcej na stronach: